вівторок, 13 вересня 2022 р.

Відкрита наука та відкриті дані

Останнє десятиріччя все більшого поширення набуває філософія відкритої науки (ВН).  Це новий підхід до організації наукових процесів, щоб зробити доступними наукові дослідження, наукові дані, їхнє поширення. 

Термін «відкрита наука» включає різні елементи, такі як:
- відкритий доступ до публікацій
- відкриті дані
- відкрите рецензування
- відкрита методологія
- відкритий вихідний код 
- відкриті освітні ресурси

ВН призводить до зміни мислення і культури плюс модернізації сектора вищої освіти через підтримку університетів, а також через підсилення загальноєвропейською та національною політикою.

Напрямки ВН:
- публікації відкритих досліджень 
- забезпечення вільного доступу до минулих публікацій
- робота репозитарію
- інформаційні кампанії на підтримку ВД
- стимулювання вчених згідно принципів FAIR (відшукуваність, доступність, сумлінність, багаторазовість)
- приєднання до Європейської хмари ВН (European Open Science Cloud):
  • розвиток грід-/хмарної інфраструктури
  • інтеграція з закордонними ресурсами
  • підготовка фахівців з DATA SCIENCE
Цілі ВН?
 1) Прозорість експерементальних 
-методології
-спостереження
-збору даних
2) Загальнодоступність та багаторазове використання наукових даних
3) Публічна доступність та проозорість наукової комунікації
4) Використання веб-іструментів для наукової співпраці

Проти практик ВН виступають:
1) звички
2) винагороди (скоріше їхня відсутність, у якості винагороди можуть виступати гроші, репутація, час/простір/ресурси для дослідження)

Що вміти?
Викладачі повинні мати сформовані  навички та  досвід роботи з відкритими даними. у т. ч. з управління даними:
- аналіз
- використанння
- повторне використання
- метадані
- поширення даних (обмін та доступ)

План управління даних (DMP) - формальний план керування даними під час проєкту та після завершення (наприклад, програма даних Horizon2020). Під відкриттям та обміном даними
мається на увазі надання доступу до даних для вторинного використання іншими дослідниками.

Для чого доступність даних?
Треба  публікувати первинні дані, бо зараз для цього є місце (обсяг електронних робіт не обмежений, як наприклад, паперові публікації), це має вплив на чесність дослідників,  унеможливлює плагіат, фальсіфікацію даних, дає можливість іншим дослідникам відтворити результати (див. криза відтворюваності) тощо. Аргументами на користь відкриття та обміну даними для первинних досліджень є підвищення цитованості цитованих наборів даних та результатів досліджень. Відкриті дані  сприяють повторному використанню наукового продукту, збільшуючи  вартість кожного вкладеного $.

Дослідні центри даних (RDC) та репозиторії використовуються для архівування та надання повторно використовуваних дослідних даних, як правило, з різними методами доступу (завантаження, віддалений робочий стіл, на місці) та рівнями доступу (наприклад, доступ до даних лише для наукових цілей), які йдуть рука об руку з різними вимогами анонімізації та, відповідно, різними можливостями повторного використання та аналізу. Для багатьох первинних
дослідників, а також учасників (або польових учасників, інформаторів і т. д.) контрольований доступ до даних є основною вимогою, щоб навіть розглянути можливість відкриття даних дослідження.
  1. Guide on making research data open and accessible   
  2. Opening up and Sharing Data from Qualitative Research: A Primer 

Немає коментарів: