середу, 20 вересня 2017 р.

Учет виртуальных пользователей

#узелокнапамять

В соответствии с ISO 2789:2013 «Information and Documentation – International Library Statistics: International Standard»:
виртуальное посещение – это запрос или серия запросов на сайт библиотеки, поступившая не из здания библиотеки, с интервалом менее 30 минут между двумя последовательными запросами от одного и того же посетителя, не зависимо от количества просмотренных страниц или элементов. Если интервал между двумя последовательными запросами превышает 30 минут, посещение учитывается как новое.

ISO 2789 предлагает три способа измерения виртуальных посещений:
  • идентификация по веб-браузеру или по файлам cookies, 
  • по IP-адресам, 
  • по количеству посещений домашней страницы сайта библиотеки.
Программы-анализаторы лог-файлов сервера (бесплатные): AWStats (http://awstats.sourceforge.net), Webalizer (http://www.webalizer.com), Analog (http://www.analog.cx) и другие.

Отсюда: http://www.nlb.by/

понеділок, 18 вересня 2017 р.

Раскраски для взрослых в библиотеке

Волна популярности раскрасок для взрослых не прошла мимо работников главных мировых музеев, библиотек и архивов, которые постарались сделать этот вид отдыха и развлекательным, и образовательным, и популяризирующим библиотеки. Уже два года существует интересный проект #ColorOurCollections, где можно скачать и раскрасить на свой вкус иллюстрации из старинных и редких книг.

Сейчас в коллекции проекта #ColorOurCollections 90 раскрасок из самых разных мировых культурных центров. Здесь есть Метрополитен-музей, Нью-Йоркская публичная библиотека, Национальный музей Кардифа, Карнеги-холл, Шекспировская библиотека Фолджера и многие другие. Ассортимент раскрасок ежегодно обновляется в начале февраля, в официальные дни проведения акции #ColorOurCollections. Затем архивы хранятся на сайте ещё год. Посмотреть, выбрать и скачать раскраски можно на сайте проекта

пʼятницю, 15 вересня 2017 р.

ДСТУ: бути чи не бути?

Закон “Про стандартизацію”, який Верховна Рада ухвалила у лютому 2016 року, встановлює добровільність застосування національних стандартів. А 13 вересня 2017 р. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що приводить українське законодавство у відповідність до Закону “Про стандартизацію”. Відповідно до неї, із законодавчних актів мають бути виключені положення щодо:

– обов’язковості застосування національних стандартів;

– погодження проектів національних стандартів з державними органами;
– нормативно-правового регулювання відносин, пов'язаних із розробленням стандартів і технічних умов підприємств, установ та організацій;
– нагляду за дотриманням стандартів та штрафних санкцій за недотримання вимог стандартів.

Основи академічного письма

Курс «Основи академічного письма» розроблено в межах Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project, SAIUP), що адмініструється Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння МОН України та підтримки Посольства США в Україні.

Запропонована програма курсу "Основи академічного письма" розглядається його розробниками як базова, така, яку можна і потрібно адаптувати під конкретні вимоги університетів, учасників Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні, та університетів, що бажають впроваджувати цей чи подібні йому курси самостійно.

Таким чином вона може слугувати основою для робочих планів курсів, розроблених в конкретних університетах, залежно від навчальних планів конкретних спеціальностей. Програма й методичні рекомендації розраховані, у першу чергу, на викладачів, які розроблятимуть робочі плани і упроваджуватимуть подібні курси.

Залежно від навчальних планів спеціальностей, курс можна упроваджувати як цілісний або через окремі модулі. Від адміністрації університетів, конкретних кафедр і викладачів залежить: назва курсу («Основи академічного письма», «Основи академічної культури», «Основи
академічної доброчесності» тощо); кількість годин і кредитів, відведених під курс; вибір студентської аудиторії, для якої курс викладатиметься; модифікація конкретних лекційних і семінарських тем. При цьому, вичерпні бібліографічні списки до кожної з тем, а також загалом до курсу, методичні рекомендації до різних видів і форм роботи і додатки сприятимуть у розробці робочих планів курсів в університетах.

понеділок, 11 вересня 2017 р.

Таблиця посадових окладів на 2018 – 2020 роки

Згідно бюджетної резолюції на 2018 – 2020 роки на виплату заробітної плати передбачені наступні показники:

а) посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду:
– на 2018 р. – 1762 грн.;
– на 2019 р. – 1921 грн.;
– на 2020 р. – 2073 грн.

б) мінімальна заробітна плата
– на 2018 р. – 3723 грн.;
– на 2019 р. – 4173 грн.;
– на 2020 р. – 4425 грн.

Т А Б Л И Ц Я
посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери,
оплата праці яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою,
на 2018 – 2020 роки

Методика індексування за УДКПропонується методика індексування за УДК. Подані матеріали побудови та властивості УДК. Розповідається про загальні та спеціальні визначники, які приєднуються до основної таблиці за допомогою знаків УДК. Методика індексування пропонується для бібліотекарів, бібліографів, та працівників видавництв.

середу, 6 вересня 2017 р.

Современные технологии в библиотеке: онлайн-семинар 1

 В выпуске первом авторского открытого онлайн-семинара "Современные технологии в современной библиотеке" освещен опыт работы РГБ  по использованию отсканированных обложек в ЭК и фоторамках (любопытно);  рекламы на плазме  и голосового меню на телефоне (новая идея и как раз вовремя - мы обновили телефоны и АТС); ведения  ютуб-канала. Особо освещена тема "погружения" в подростковую среду, познания их интересов и стилистики общения. Рекомендую.

Мессенджер чи sms-розсилка?

Чи використовуєте ви  мессенджери як економний аналог sms-розсилки? Поділіться досвідом! Для тих, хто, як і ми, тільки вивчає цю технологію, пропоную те, що знайшла:
  1. Карауш А.С., Леконцев Д.Р., Милько Д.С. Информирование читателей при помощи мессенджеров // Современное образование: развитие технологий и содержания высшего профессионального образования как условие повышения качества подготовки выпускников : матералы межунар. науч.-метод. конф., 26—27 января 2017 г., Россия, Томск. Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2017. С. 300—301. - https://storage.tusur.ru/files/55211/conference-2017.pdf
  2. Леконцев Д.Р., Милько Д.С. МЕССЕНДЖЕРЫ И SMS КАК СРЕДСТВА ИНФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
  3. Леконцев Д.Р., Милько Д.С. Библиотечный SMS-сервис// Научная сессия ТУСУР-2016: материалы Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 25-27 мая 2016 г. – Томск: В-Спектр, 2015: в 6 частях. – Ч. 4. - С. 23-25. 
  4. Особливості просування захищеного мобільного додатка – месенджера "Secure Messenger (SM)" на ринку корпоративного спілкування / І. І. Мироненко // Бізнес Інформ. - 2016. - № 4. - С. 206-212. - Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_4_33

понеділок, 4 вересня 2017 р.

Фотоконкурс "Библиотекарь не такой, как вы думаете"

Библиотека Высшей банковской школы в Познани (Польша) четвертый год подряд проводит фотоконкурс "Библиотекарь не такой, как вы думаете / Bibliotekarz inny, niż myślisz". Приветствуются юмористические фотоработы, с использованием реквизита, костюмов и т.п. Фотографии, допущенные к участию в конкурсе оцениваются с точки зрения изобретательности и творчества. Интересная идея, не правда ли?
Отсюда: http://bit.ly/1T8Pn90

Методика визначення індексів УДК