середу, 31 жовтня 2018 р.

Вивчаємо англійську

www.okloy.com персональний сайт вчителя англійської мови та заступника директора з НВР Лойтаренко О.П. пропонує матеріали досвіду з методики та практики викладання англійської мови, підготовки до олімпіад, конкурсу МАН, зовнішнього незалежного оцінювання та ще багато іншого цікавого і корисного!:-)

vchudoma.blogspot.com сайт Учу дома-Навчаю дома vchudoma.blogspot.com для батьків, вихователів і вчителів. Матеріали сайту представлені українською, англійською та німецькою мовами.

http://www.usingenglish.com/ - на цьому сайті ви знайдете різноманітні темі: граматика, тести, форум, артиклі, матеріали для вчителів англійської мови.

http://esl.about.com/ - цей сайт допоможе знайти багато тем: література, історія, музика, їжа, здоров’я, гроші, відпочинок. Для вчителів англійської мови.

http://learn-english-today.com/index.html - на цьому сайті знаходяться безкоштовні ресурси та матеріали для ESL-EFL всіх рівнів.

http://learnnamericanenglishonline.com/ - ресурс для вивчаючих англійську мову. Весь матеріал по рівням. Для вчителів англійської мови.

http://www.britishcouncil.org/english - сайт Британської Ради. Підкасти, навчальні відео. Для вчителів англійської мови.

http://www.manythings.org/ - дуже змістовній сайт, навіть носії використовують його. Тут можна підготуватися до іспитів TESL/TEFL. Є розділи на мовне відпрацювання, ідіоми, сленги, та інші корисні речі. Для вчителів англійської мови.

http://www.eslgold.com – сайт для всіх аспектів вивчення англійської мови.

http://www.englishdaily626.com – вокабуляр , граматика, сленги, ідіоми, жарти. Для вчителів англійської мови.

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ - Британські представництва.

http://www.engvid.com – на цьому сайті англійські відео уроки.

Звідси

пʼятницю, 26 жовтня 2018 р.

Цифровізація друкованої спадщини: Google&Мінкульт

У мінкульті обговорюють перспективи включення України в програму компанії Google по цифровізації друкованої спадщини.
Наразі компанія Google приділяє значну увагу використанню цифрових можливостей для збереження унікальних культурних та історичних пам’яток. Однією із наймасштабніших в цьому напрямку є кампанія з безкоштовного оцифрування книжок, яка вже охопила десятки мільйонів найкращих літературних творів та унікальних старовинних видань, що зберігаються в провідних бібліотеках Європи та США. У ході кампанії такі книги проходять процедуру сканування та переведення в електронний формат з подальшим розміщенням в Інтернеті.
За словами представників CFC Consulting, реалізацію цього проекту в Україні планують здійснити впродовж півтора - двох років (!), що дозволить відкрити багату українську літературу світові.
Як цей проект корелюється з вже затвердженою програмою Українського інституту книги "Цифрова бібліотека", не зрозуміло. І чи будуть нарешті задіяні Національні бібліотеки? Побачимо.

Джерело: Міністерство культури України

Портфоліо для атестації

Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету застосувала метод портфоліо під час проведення атестації співробітників.

Атестаційна кампанія розпочалася з підготовчої та організаційної роботи:
  1. опрацювання нормативної бази, 
  2. ознайомлення з публікаціями щодо суті портфоліо, особливостей його створення та використання в бібліотечній практиці,
  3. інструктажу та консультування співробітників. 
За мету ставили спрямувати бачення кожного в русло загальних цілей та здійснення адекватної самооцінки набутих досягнень і потенційних можливостей відповідно до функцій, посадових обов’язків, поставлених завдань.

Особисте портфоліо досягнень – це системна діяльність з моніторингу і документування результатів власної діяльності, ефективний засіб організації та систематизації матеріалів, що засвідчують динаміку фахового і кваліфікаційного зростання.

четвер, 25 жовтня 2018 р.

Як підтримати академічну доброчесність в університеті

Заклади вищої освіти отримали Рекомендації з академічної доброчесності, а також Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності. Відповідні матеріали було розроблено в межах Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні – SAIUP за підтримки Посольства США, а також розіслано листом МОН на всі виші.

Рекомендації складаються з 6 окремих блоків.

Перший розділ – «Набуття студентами компетентностей з академічної доброчесності та навичок якісного академічного письма». У ньому йдеться про те, якими компетентностями для дотримання академічної доброчесності має володіти викладач, якими має оволодіти студент, а також розповідається про прийоми навчання студентів належному академічному письму.

У другому розділі надаються рекомендації щодо роботи з викладацьким колективом. Зокрема, йдеться про те, як мотивувати викладачів, які є вимоги до них та як створити у закладі атмосферу академічної доброчесності.

Третій блок присвячено питанням санкцій, які можуть вживатися до викладачів та студентів за порушення академічної доброчесності.

«Застосування заходів академічної відповідальності має сенс, якщо учасники освітнього процесу розуміють зміст чинних норм, підстави і процедури притягнення до академічної відповідальності. Тому за інших рівних умов санкції за одні й ті самі порушення для студентів молодших курсів мають бути м’якішими, ніж для студентів старших курсів і, тим більше, для педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників. Заклад вищої освіти має забезпечити навчання всіх учасників освітнього процесу, насамперед, здобувачів вищої освіти з питань забезпечення академічної доброчесності», - йдеться у документі.

Для вдосконалення внутрішніх процедур дотримання доброчесності у четвертому розділі МОН разом із експертами дає рекомендації щодо створення кодексу академічної етики та етичної комісії закладу вищої освіти.

П’ятий розділ дає орієнтири для закладів щодо вимог до письмових робіт, які допоможуть забезпечити академічну доброчесність. Також у цій частині рекомендацій надаються поради, як проводити захисти письмових робіт.

Останній, шостий розділ Рекомендацій присвячений особливостям перевірки на академічний плагіат дисертаційних робіт.

Оскільки тривалий час дискусії щодо забезпечення академічної доброчесності точилися навколо конкретних визначень, які свідчать про її порушення, разом з Рекомендаціями МОН розіслало й Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності.


Джерело: https://mon.gov.ua/ua/news/yak-pidtrimati-akademichnu-dobrochesnist-v-universiteti-mon-rozrobilo-ta-nadislalo-na-zvo-rekomendaciyi-z-akademichnoyi-dobrochesnosti?fbclid=IwAR0WZfMBZWV-3vcileqqtgzoSAhBNBKFgOX_bT1QtTie__tX8OxrlMdhuu4