четвер, 30 червня 2016 р.

Некоторые тенденции в развитии библиотек США и Канады

В группе Современная библиотека Владимир Лютецкий опубликовал сообщение о данных ежегодного опроса общедоступных библиотек США и Канады, в котором принимало участие более 2000 библиотек (2009 -2014гг).

1. Бюджеты им тоже сокращают.

2. Книговыдача печатных документов устойчиво снижается, в среднем на 4-5% в год. Что характерно, затраты на обновление фонда также сокращаются, примерно на 2%.
В то же время выдача документов в электронной форме растёт, причём гораздо более быстрыми темпами, в среднем на 35-50% в год. Затраты на приобретение электронного контента также возрастают, но куда более скромно: на 8-16% в год.

3. Неожиданные данные по посещаемости библиотечных веб-сайтов: она падает, причём очень быстро, до 20% в год. Мало того, за последний год посещаемость сайтов сократилась почти вдвое, - 37%. И в этом плане очень интересна детальная статистика использования ресурсов сайта, по сервисам:
-- процент пользующихся онлайн-каталогом за три года упал на 16% (с 82% до 66% от заходящих на сайт),
-- меньшим спросом также стали пользоваться услуги предварительного заказа и продления документов (на 7% и 4% соответственно),
-- зато выросло количество пользующихся услугами рекомендательных сервисов (3%) и чтения электронных книг (5%).

4. В целом тенденция по библиотечным сервисам :
- уменьшается количество библиотек, предоставляющих контент, созданный библиотекарями, и работающих с книжными и дискуссионными клубами.
- увеличивается количество сервисов, связанных с Интернетом и мобильными устройствами: работа с соцсетями, приложения для мобильных устройств и т.д.

Эмодзи-тест о книгах

Для тех, кто любит головоломки, книги и эмодзи - шуточный  тест. Его можно использовать для отдыха или как задание для квеста.

середа, 8 червня 2016 р.

Метрики успеха: маркетинговые технологии оценки качества обслуживания


В онлайн-лекции рассказывают о тайном покупателе услуг в библиотеке. А вы такое пробовали?

Конкурс на посаду директора бібліотеки внз

Конкурс на посаду директора бібліотеки внз проводиться згідно з Рекомендаціями щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (див. Наказ МОНУ 5.10.2015 №1005)

вівторок, 7 червня 2016 р.

Кваліфікаційні характеристики працівників бібліотек

КЕРІВНИКИ

1. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ. ДИРЕКТОР ДЕРЖАВНОЇ,
НАУКОВОЇ, ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ

Завдання та обов’язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності бібліотеки. Організує роботу й ефективну взаємодію виробничих одиниць, відділів та інших структурних підрозділів бібліотеки. Забезпечує виконання завдань бібліотеки, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно-бібліографічних послугах; соціальний розвиток колективу. Встановлює зв’язки з вітчизняними та зарубіжними бібліотеками, сприяє налагодженню координаційних зв’язків з органами науково-технічної інформації, установами, громадськими організаціями і фондами, творчими спілками; дбає про залучення благодійницької допомоги, додаткових джерел фінансування на розвиток бібліотеки. Забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за бібліотекою майна. Діє від імені бібліотеки. Представляє її інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах, установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах. Користується правом розпорядження коштами. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає договори та контракти. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов’язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників. Вживає заходів щодо морального та матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Вживає заходів щодо забезпечення бібліотеки кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.
Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і бібліотечної справи; основи економіки, організації праці та управління; теорію і практику бібліотечної справи, передові вітчизняні та зарубіжні бібліотечні та інформаційні технології; основи трудового законодавства; сучасні методи господарювання та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бібліотечної роботи за професіями керівників нижчого рівня:
в бібліотеках національного (загальнодержавного) рівня: для магістра - не менше 5 років, спеціаліста - не менше 7 років. Для спеціаліста обов’язкова наявність публікацій з питань бібліотекознавства (бібліографознавства, книгознавства);
в обласних бібліотеках: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років.

середа, 1 червня 2016 р.