пʼятниця, 8 жовтня 2021 р.

Консультація: щодо передачі літератури з обмінного фонду бібліотеки

Бібліотекар України // Питання № 4084 
Порядок організації, обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів визначено «Інструкцією про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів» (затверджено Наказом Міністерства культури і мистецтв України 23.03.2005 N 152 /Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0347-05 ). У відповідності до вищезазначеної Інструкції бібліотека може розробити власну інструкцію про організацію та порядок роботи з обмінним фондом, де буде передбачено технологію відбору і передачі документів з обмінного фонду.

Наприклад: відбір та передача документів з обмінного фонду здійснюється на основі офіційного листа установи-замовника з урахуванням профілю та потреб даної установи, і письмового дозволу засновника бібліотеки; на документи, що передаються з обмінного фонду, складається акт, до якого додається список переданих документів в алфавітному (хронологічному і т.п.) порядку; документи передаються представникові установи-одержувача на підставі офіційного доручення на їхнє отримання. Номер та дата видачі доручення вказуються в акті; один примірник акта й списку передається установі-одержувачу і є приймальним документом; другий - разом із дорученням і списком передається в бухгалтерію бібліотеки, його копія залишається у бібліотеці, що передала документи.

пʼятниця, 1 жовтня 2021 р.

Silent Book

Ілюстрація з «тихої» книги «Imagination» (Уява).
Художник Анастасія Суворова

Ще не всі списи поламані щодо коміксів, їх так званої другорядності та доцільності використання у просуванні читання. А вже світом шириться Silent Book «тиха книга», тобто книга без слів - одне з найбільш авангардних напрямів сучасного західного книговидання. 

У сфері дитячої літератури безмовні книжки з картинками або німі книги - це візуальні оповідання, що пропонують читачам можливість експериментувати з новими способами читання образів та використання слів. У багатьох країнах з'являються міжнародні престижні конкурси, зацікавлені в нових талановитих ілюстраторах, здатних без слів, одними картинками розповісти всім бажаючим історії про казкові світа і героїв, де всі правила обмежені лише уявою читача.

Історії в цих книгах зрозумілі без слів, а герої знаходяться в повній владі уяви читача. Як назвати головного героя? Про що він хоче нам розповісти? В якому світі він живе і якими правилами цей світ підкоряється? На всі ці питання буде цікаво шукати відповіді разом з дитиною, вивчаючи, розглядаючи і роздивляючись дивовижні ілюстрації талановитих художників: https://www.ibby.org/awards-activities/activities/silent-books/silent-books-collection-2019

От якби ще так написати дисертацію? Ні тобі ГОСТу, ні українського правопису))...