понеділок, 30 листопада 2020 р.

Дистанційна чи робота в умовах "реального часу"

Питання №7450Maria 08/11/2020 × 20:58
 Прошу роз'яснити різницю між дистанційнною роботою і роботою в умовах "реального часу". Яка суттєва різниця? Дякую.

1. Відповідно до статті 60 КЗпП України дистанційна (надомна) робота - це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця. При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі. Загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 КЗпП України. Працівник отримує обсяг (план) роботи (наприклад, на місяць) і наприкінці місяця має звітувати. Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників, оплата праці здійснюється в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим договором.

2. На час дії карантину КМУ рекомендував центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям забезпечити, зокрема, позмінну роботу працівників та/або за можливості – віддалену роботу в режимі реального часу через Інтернет (див. п. 10 постанови КМУ від 13 жовтня 2020 р. № 956 /Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-2020-%D0%BF#Text ). Працівник дотримується режиму роботи, визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку бібліотеки.

четвер, 26 листопада 2020 р.

Бібліотечний Меркурій


Бібліотечний Меркурій [Електроннй ресурс] = Library Mercury : наук. журн. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Електрон. дані. – Одеса, 2007–. – Засн. у 2007 (до 2019 р. (вип. 1(21)) «Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство». – 2 рази на рік. – 2020. – Вип. 1(23). – URL: http://liber.onu.edu.ua/pdf/Bibl_Mercury_2020_1.pdf (дата звернення: 26.11.2020).

четвер, 19 листопада 2020 р.

Цифрова інклюзія та доступу до інформації під час COVID-19

ВГО Українська бібліотечна асоціація підписала Публічну заяву бібліотек Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ ІФЛА щодо сприяння цифровій інклюзії та закликає українські бібліотеки та бібліотекарів підтримати викладені в документі положення - посилання.

Текст заяви (оригінал)

Публічна заява бібліотек щодо сприяння цифровій інклюзії та доступу до інформації під час COVID-19 і поза ним (переклад)

З урахуванням наших можливостей і з повною повагою до законодавства та громадського здоров’я:

- Ми зобов’язуємося сприяти найкращому можливому доступу до інтернету для громад, надійному і безкоштовному або за низьку ціну, щоб нікому не бракувало зв’язку через фінансові причини.

- Ми зобов’язуємося сприяти якнайширшому можливому доступу до відповідного цифрового контенту і сервісів, підтримувати освіту, дослідження й участь в економічних, соціальних і культурних процесах.

- Ми зобов’язуємося сприяти якнайсильнішій можливій підтримці розвитку цифрових навичок, надаючи користувачам шанс бути успішними і впевненими інтернет-користувачами.

- Ми зобов’язуємося сприяти справедливим процедурам забезпечення широкосмугового доступу до інтернету на всіх рівнях.

Якщо ви хочете поділитися, чому ця заява важлива для вас, надсилайте ваші думки чи історії до stephen.wyber@ifla.org.

пʼятниця, 6 листопада 2020 р.

Вебінар "Річна звітність"

Консультує Наталія Іванівна Розколупа, заступник генерального директора з наукової роботи Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого.

Обговорювалися дуже актуальні питання збереження групи оплати праці (спойлер - десь мають бути роз'яснення Мінкульту про невиконання планових показників),  включення у статистику відвідувань онлайн-заходів, різниця між дистанційною роботою та роботою в режимі реального часу. Більш детально останнє питання розглянуто у статті Розколупа Н. Організація дистанційної (надомної) роботи в бібліотеці, Бібліотечна планета, №2 за цей рік - представлено нормативні документи, що регламентують дистанційну роботу працівників бібліотеки, та запропоновано управлінські рішення, спрямовані на забезпечення ефективності такої форми організації праці.

четвер, 5 листопада 2020 р.

Святкові та неробочі дні у 2021 році

Згідно з розрахунками Міністерства економіки, в 2021 році українці будуть працювати 250 календарних днів, а відпочивати - 115. Святкові дні обведені червоним, неробочі дні залиті сірим. Зверніть увагу на додаткові переноси робочих днів у НБ МДУ:

з 8.01.2020 на 16.01.2020
з 23.08.2020 на 28.08.2020
з 15.10.2020 на 23.10.2020Технологія бібліотечних квестів у контексті сучасного освітнього простору

Завантажити
Фахівці Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім.Б.А.Лавреньова разом з КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" розробили методичні рекомендації "Технологія бібліотечних квестів у контексті сучасного освітнього простору".

Квест зайняв особливе місце серед новітніх інтерактивних форм роботи з молоддю. Адже його можна використовувати як для навчання, так і для дозвілля. Ця ігрова форма має багато можливих варіантів використання і численні переваги відносно інших форм масової роботи.

В першому розділі "Методика організації бібліотечних квестів" розглянуто переваги використання квестів та види квестів.

В другому розділі "Технологія організації бібліотечного квесту" представлені етапи підготовки квесту, організація локацій, підготовка завдань, написання сценарію. А також покроково розписане проведення квесту.

Третій розділ "Розробки тематичних бібліотечних квестів" вміщує низку бібліотечних квестів, розроблених фахівцями Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.А.Лавреньова, які успішно апробовані з учнівською та студентською молоддю різних вікових категорій, а саме: "Подорож океаном Інформації", "Невідома відома Херсонщина" та "Булгаков land".

Також в рекомендаціях вміщено список літератури на допомогу вивченню цієї теми та організації квестів.

Рекомендації будуть корисними для методистів бібліотечних фондів, бібліотекарів закладів освіти, фахівців, які працюють з молоддю, студентам навчальних закладів спеціальності «Бібліотекознавство».

Джерело

вівторок, 3 листопада 2020 р.

«Цифрограм» — національний тест на цифрову грамотність

Тест «Цифрограм» дозволить у режимі реального часу провести дослідження цифрової грамотності в масштабах всієї країни.


Містить 90 запитань, які охоплюють 30 цифрових компетентностей. Після тесту ви отримаєте електронний сертифікат з рівнем від A1 до C2 та побачите кількість балів у кожній з компетенцій. 


Покращити свій рівень та набувати нових навичок можна на Дія.Цифрова освіта — створено вже 36 освітніх курсів.Приєднуйтесь до національного тестування https://osvita.diia.gov.ua/digigram