пʼятниця, 26 червня 2015 р.

Матеріали конференції

16-19 червня 2015р. у Івано- Франківську відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства".  Говорили про таке:

ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕПОЗИТАРІЮ НА РЕЙТИНГ ВИЩОГОНАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Левченко Н.П. Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій (м. Київ)

ЦИФРОВІ СЕРВІСИ БІБЛІОТЕК ВНЗ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ Колесникова Т. О. Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ: БІБЛІОТЕЧНА ЖУРНАЛІСТИКА Ріжко Р. Л. Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-САЙТУ БІБЛІОТЕКИ В ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ Кобітович Ю.В. Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ ВУЗІВСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ: ТРАДИЦІЙНІКРИТЕРІЇ ТА СУЧАСНІ ВИМОГИ Тачинська О. Б. Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП – РУХ OPEN ACCES ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ Подрезова М. О. Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ БІБЛІОТЕК Стисло Т.Р. Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Більше доповідей за посиланням: Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту»та інформатизації суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Івано- Франківськ, 16-19 червня 2015р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 356 с.

С. Жадан "Тому що ніколи..."

Тому що ніколи тебе не вирвеш,
ніколи не забереш,
тому що вся твоя свобода
складається з меж,
тому що в тебе немає
жодного вантажу,
тому що ти ніколи не слухаєш,
оскільки знаєш і так,
що я скажу,
тому що в цій мові не лишилось
жодних нормальних слів,
тому що синтаксис,
який нас рятував,
давно застарів,
тому що повіривши одного разу,
будеш вірити до кінця,
тому що мені саме тепер
не вистачає
твого імені та лиця,
я не дам тобі жити так,
як ти хотіла – мені на зло,
ніби я не зупиняв для тебе кров,
ніби нічого і не було,
я все одно спробую хоча б якось
тобі допомогти,
я все одно все зіпсую,
все одно досягну мети.

четвер, 25 червня 2015 р.

Структура інформаційних ресурсів

План проведення семінарів-практикумів для молодих науковців та аспірантів

Для аспірантів першого року навчання: 
1. Пошук наукової інформації для написання огляду літератури.
1.1 Фонд наукової літератури бібліотеки (монографії, наукові праці та ін.).
1.2 Наукові періодичні видання, передплачені науковою бібліотекою НУБіП України.
1.3 Наукові (друковані та електронні) видання університету.
1.4 Іноземна література в фондах наукової бібліотеки НУБіП України.
1.5 Фонд депозитарної бібліотеки ФАО.
1.6. Використання міжнародних електронних ресурсів та наукометричних баз даних відкритого типу та за передплатою.
1.7. Використання ресурсів інших бібліотек. Замовлення необхідної літератури по міжбібліотечному абонементу (МБА).
2. Пошук наукової інформації у дисертаційних фондах бібліотек за схожими напрямами досліджень.
3. Ознайомлення з універсальною десятковою класифікацією (УДК). Загальні поняття.
4. Бібліографічний опис документів при оформленні огляду літератури.

 Для аспірантів другого року навчання:
1. Пошук фахових періодичних видань для публікацій результатів дисертаційних досліджень.
1.1. Наукові фахові періодичні видання, в тому числі передплачені науковою бібліотекою НУБіП України, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.
1.2 Наукові фахові (друковані та електронні) видання університету (в т.ч. ті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних).
1.3 Використання міжнародних електронних ресурсів та наукометричних баз даних 132 відкритого типу та за передплатою.
2. Бібліографічний опис списку використаної літератури.
3. Використання УДК при написанні статей та пошуку документів.

Для аспірантів третього року навчання:
1. Пошук фахових періодичних видань для публікацій результатів дисертаційних досліджень.
1.1. Наукові фахові періодичні видання, в тому числі передплачені науковою бібліотекою НУБіП України, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.
1.2 Наукові фахові (друковані та електронні) видання університету (в т.ч. ті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних).
1.3 Використання міжнародних електронних ресурсів та наукометричних баз даних відкритого типу та за передплатою.
2. Бібліографічний опис списку використаної літератури
3. Використання УДК при написанні статей та пошуку документів.
4. Оформлення та підготовка дисертаційної роботи до захисту.
4.1. Оформлення роботи та списку використаної літератури.
4.2. Порядок передачі дисертаційної роботи та автореферату дисертації до наукової бібліотеки. Наприкінці кожного семінару його учасникам було запропоновано заповнити невеличку анкету для оцінки проведеного заходу з можливістю залишити електронну адресу для отримання повідомлень від бібліотечних працівників про проведення інших заходів на базі бібліотеки.

Кіщак Т.С.Наукова бібліотекаНаціонального університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ) ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ТА АСПІРАНТІВ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ВНЗ

понеділок, 22 червня 2015 р.

ЕБД військовополонених -уродженців України

Електронна база даних на 60 тисяч військовополонених часів Другої світової війни - уродженців України (складена ГО «Саксонські меморіали в пам’ять жертвам політичного терору» (ФРН) 1939-1945 рр.)

Краеведение в библиотеке

Организация, методика и содержание краеведческой работы в библиотеке: методические рекомендации
Истомина Зинаида Васильевна, ведущий библиограф отдела краеведения «Русский Север» АОНБ им. Н.А.ДобролюбоваМурашова Галина Владимировна, ведущий библиотекарь отдела краеведения «Русский Север» АОНБ им. Н.А.Добролюбова
 ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Краеведение сегодня входит в число приоритетных содержательных направлений работы публичных библиотек, как универсальных научных, так и городских, районных, сельских. Краеведческая функция библиотеки – одна из основных функций муниципальной публичной библиотеки, отличающая её от других видов библиотек; краеведческая библиотечная деятельность – часть профессиональной деятельности, осуществляемая публичными библиотеками.
Основные направления краеведческой деятельности библиотек:
  • формирование краеведческого фонда;
  • ведение краеведческих каталогов, картотек, баз данных;
  • создание системы краеведческих библиографических пособий;
  • краеведческий библиотечно-библиографический сервис (обслуживание);
  • популяризация и распространение краеведческих знаний;
  • научно-исследовательская и поисковая деятельность;
  • научно-методическая деятельность.

вівторок, 16 червня 2015 р.

Пресс-релиз в библиотеке

Титова Галина Павловна, заведующая отделом библиотечного развития АОНБ им.Н.А.Добролюбова,
в рамках Курсов методистов провела лекцию

Пресс-релиз в системе PR-технологий современной библиотеки

Одним из наиболее уязвимых с точки зрения освоения и еще недостаточно изученных инструментов ПР-деятельности является пресс-релиз. В профессиональном языке специалистов библиотек этот термин уже достаточно закрепился, но в создании библиотечных пресс-релизов еще много «самодеятельного творчества», не позволяющего достигнуть того результата, который ожидается от их распространения в целевых аудиториях.
Пресс-релиз представляет собой мини-статью, содержащую новости или информацию об организации и ее деятельности, предназначенную для средств массовой информации.

Чи потрібна Вам електронна книга для навчання?

Запропонуйте своїм студентам та викладачам онлайн-опитування "Чи потрібна Вам електронна книга для навчання?" від видавництва "Нова книга". На тих, хто заповнить, чекає купон на знижку))

Мета цього анкетування – визначити, яким чином працюють з інформацією студенти та викладачі під час навчального процесу.

ПЕРЕПОСТІТЬ, будь ласка, анкету, щоб більше людей могли висловити свою думку.

понеділок, 15 червня 2015 р.

Ремонт книг


Мастер-класс по ремонту книг любезно предоставил Виртуальный методический кабинет Национальной библиотеки Республики Карелия. Уроки разработаны Ковалевской А.И., зав. Центром сохранения библиотечных фондов.

Для ремонта книг вам понадобится ряд инструментов: это – 1) нож для резки картона, 2) ножницы, 3) молоток, 4) иглы, 5) косточки-гладилки, 6) линейка, 7) угольник, 8) кисти.

Материалы, необходимые для ремонта. Тонкие обложки книг и книг бесшвейно-клеевого переплета часто делаются из тонкого, иногда ламинированного, картона. В таких книгах нет форзацев, на корешок нанесен небольшой слой клея. Более добротные переплеты выполнены из картона толщиной 1,5-3 мм, для крытья использованы ледерин, бумвинил, цветная бумага. Форзацы выполнены из офсетной бумаги, на которую может быть нанесен тематический или орнаментальный рисунок.
Такие книги, как правило, состоят из нескольких тетрадей, прошитых нитками, корешок в них для большей прочности укреплен флизелином или переплетной марлей. В типографиях часто используют различного рода химические клеи. Для своего ремонта Вы можете приобрести клей ПВА. Но им нельзя подклеивать старые и редкие издания!

пʼятниця, 12 червня 2015 р.

Могилянський протокол: редакційна політика наукових видань

Українські видавці, науковці, бібліотекарі уклали рекомендації для редакторів українських наукових видань щодо використання чітких та зрозумілих способів поширення результатів наукових досліджень.

Смех сквозь слеы

Когда жизнь смешнее любого анекдота)

На сайте РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ в ПЕРЕЧНЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ есть потрясающий пункт:
9.7. Поиск файла на электронном носителе заказчика: 15 минут - 20 рублей.

вівторок, 9 червня 2015 р.

Дезинфекция документов в библиотеке

Технология борьбы с грибком от Мироновой Л. А., зав. Центром сохранения библиотечных фондов Национальной библиотеки Республики Карелия. (см. Виртуальный методический кабинет). Автор видео - Н. К. Хейкинен.

Еще одно интересное видео в тему Санитарный день в библиотеке: как законсервировать книги