пʼятницю, 26 січня 2018 р.

Обмінні бібліотечні фонди

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
культури України 
31.10.2017 № 1131 


ПОРЯДОК 

використання документів через обмінні бібліотечні фонди

1. Цей Порядок визначає механізм використання документів, які знаходяться в обмінних бібліотечних фондах (далі - обмінні бібліотечні фонди).

Цей Порядок поширюється на бібліотеки державної та комунальної форм власності всіх видів, передбачених статтею 6 Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» (далі - фондоутримувачі).

Цей Порядок не поширюється на особливо цінні, рідкісні документи та колекції, що внесені або підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання України, та документи, що є унікальними документами Національного архівного фонду України і зберігаються у бібліотеках.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

Обмінний фонд - відокремлена частина бібліотечного фонду, що використовується для обміну чи безкоштовної передачі.

3. Фондоутримувачі для організації використання документів створюють обмінні бібліотечні фонди.

4. Обмінний бібліотечний фонд відокремлюється від інших бібліотечних фондів та не використовується для обслуговування користувачів.

5. Використання документів через обмінні бібліотечні фонди здійснюється шляхом обміну документами між фондоутримувачами, безкоштовної передачі документів іншим організаціям із метою популяризації читання.

6. До обмінного бібліотечного фонду включаються документи:
  • дублетні, непрофільні і маловживані, які були вилучені з інших фондів бібліотеки; 
  • видані фондоутримувачем та призначені ним для розповсюдження через обмінні фонди; 
  • отримані безоплатно від фізичних та юридичних осіб для розповсюдження. 
7. Сумарний облік документів обмінного бібліотечного фонду здійснюється з урахуванням Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затвердженої наказом Міністерства культури і туризму України від 03 квітня 2007 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 травня 2007 року за № 530/13797.

8. Використання документів через обмінні бібліотечні фонди здійснюється на підставі замовлень фондоутримувачів, визначених у пункті 1 цього Порядку.

9. Фондоутримувачі ведуть переліки (каталоги) документів обмінних бібліотечних фондів, у тому числі в електронній формі.

10. Супровідні документи на видання, що надійшли до обмінного бібліотечного фонду, акти на вилучення документів зберігаються відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884.

Вилучення документів, які протягом двох років не були розповсюджені, з обмінних бібліотечних фондів здійснюється за рішенням фондоутримувача.

Звідси: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1583-17

неділю, 14 січня 2018 р.

Перенесення робочих днів у 2018 році

Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій перенести робочий день для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень,
  • з п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня;
  • з понеділка 30 квітня – на суботу 5 травня;
  • з п’ятниці 29 червня – на суботу 23 червня;
  • з понеділка 24 грудня – на суботу 22 грудня;
  • з понеділка 31 грудня – на суботу 29 грудня.