пятница, 8 октября 2021 г.

Консультація: щодо передачі літератури з обмінного фонду бібліотеки

Бібліотекар України // Питання № 4084 
Порядок організації, обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів визначено «Інструкцією про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів» (затверджено Наказом Міністерства культури і мистецтв України 23.03.2005 N 152 /Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0347-05 ). У відповідності до вищезазначеної Інструкції бібліотека може розробити власну інструкцію про організацію та порядок роботи з обмінним фондом, де буде передбачено технологію відбору і передачі документів з обмінного фонду.

Наприклад: відбір та передача документів з обмінного фонду здійснюється на основі офіційного листа установи-замовника з урахуванням профілю та потреб даної установи,і письмового дозволу засновника бібліотеки; на документи, що передаються з обмінного фонду, складається акт, до якого додається список переданих документів в алфавітному (хронологічному і т.п.) порядку; документи передаються представникові установи-одержувача на підставі офіційного доручення на їхнє отримання. Номер та дата видачі доручення вказуються в акті; один примірник акта й списку передається установі-одержувачу і є приймальним документом; другий - разом із дорученням і списком передається в бухгалтерію бібліотеки, його копія залишається у бібліотеці, що передала документи.

пятница, 1 октября 2021 г.

Silent Book

Ілюстрація з «тихої» книги «Imagination» (Уява).
Художник Анастасія Суворова

Ще не всі списи поламані щодо коміксів, їх так званої другорядності та доцільності використання у просуванні читання. А вже світом шириться Silent Book «тиха книга», тобто книга без слів - одне з найбільш авангардних напрямів сучасного західного книговидання. 

У сфері дитячої літератури безмовні книжки з картинками або німі книги - це візуальні оповідання, що пропонують читачам можливість експериментувати з новими способами читання образів та використання слів. У багатьох країнах з'являються міжнародні престижні конкурси, зацікавлені в нових талановитих ілюстраторах, здатних без слів, одними картинками розповісти всім бажаючим історії про казкові світа і героїв, де всі правила обмежені лише уявою читача.

Історії в цих книгах зрозумілі без слів, а герої знаходяться в повній владі уяви читача. Як назвати головного героя? Про що він хоче нам розповісти? В якому світі він живе і якими правилами цей світ підкоряється? На всі ці питання буде цікаво шукати відповіді разом з дитиною, вивчаючи, розглядаючи і роздивляючись дивовижні ілюстрації талановитих художників: https://www.ibby.org/awards-activities/activities/silent-books/silent-books-collection-2019

От якби ще так написати дисертацію? Ні тобі ГОСТу, ні українського правопису))...

среда, 15 сентября 2021 г.

Зміни до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

7 вересня у Верховній Раді проголосували у першому читанні за законопроєкт 5002 про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу». Які оновлення чекають на нас?

бібліотечна мережа європейського зразка (сучасна класифікація бібліотек, що враховує всі можливі варіанти заснування та призначення бібліотек);
адекватна сьогоденна термінологія;
сучасний функціонал бібліотек різного рівня;
захист від хаотичного закриття публічних бібліотек (без згоди громади та погодження з МКІП наші бібліотеки ніхто не зачинить);
державний облік рідкісних і цінних видань, про який ми давно говорили. Це можливість зберегти цінні видання для історії;
Національна електронна бібліотека як єдиний інформаційний ресурс, де будуть представлені у відкритому доступі документи, що становлять культурне надбання українського народу (як ми це бачимо у країнах ЄС);
мотивація для фахівців у бібліотечній галузі (економічні стимули на соціальні гарантії), що допоможе залучити ініціативних, відданих ідеї, освічених – найкращих бібліотекарів.

УБА

вторник, 31 августа 2021 г.

Рейтингова система оцінювання роботи працівників бібліотеки

Про досвід бібліотеки Буковинського державного медичного університету:

  • Хитик В. І. Рейтингова система оцінювання роботи працівників бібліотеки як складова менеджменту якості інформаційно-бібліотечної діяльності / В. І. Хитик // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол.: І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 166–171. – Режим доступу : http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9910

Директор наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету:

  • Киричок І. В. Рейтингове оцінювання роботи як важливий елемент кадрового менеджменту університетської бібліотеки [Електронний ресурс] / І. В. Киричок // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : [матеріали Інтернет-конференції, Харків, 6–10 червня 2017 р.] / Наукова бібліотека ХНУРЕ. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3682.