вівторок, 24 грудня 2019 р.

Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук

Вийшов № 4 журналу "Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук" http://librinfosciences.knukim.edu.ua/

Авторами в аспекті документології піднімаються питання ведення наукової дискусії навколо теорії усного документа, обґрунтовуються актуальні підходи до відображення в інформаційно-пошукових системах освітянських бібліотек документів персонального характеру з урахуванням інформаційних запитів користувачів, розкриваються напрями інтернет-маркетингу в діяльності бібліотек України, висвітлюється специфіка організації та функціонування освітянських бібліотек Китаю, простежуються технологічні та соціокомунікативні чинники розширення бібліотечно-інформаційного сервісу на основі впровадження мобільних технологій.

понеділок, 23 грудня 2019 р.

Білорусь Бібліотечна

Чудовий онлайн-проект зарубіжних колег – це проєкт «Білорусь Бібліотечна»  (автор проекту Мариною Пшибитко).
 
Беларусь Библиотечная

Понад 200 фотографій, 25 відеосюжетів і цікавий текст ознайомлюють із діяльністю найбільших бібліотек Білорусі; цікаві факти, найяскравіші події та глобальні бібліотечні проєкти, віртуальні екскурсії, що репрезентують мережу бібліотек країни, все різноманіття їхньої діяльності, демонструють роль в житті сучасних білорусів 

вівторок, 17 грудня 2019 р.

Акція "Читав...і вам раджу!"


Під час акції «Відкрита стіна», яка у цьому навчальному році проводилася бібліотекою Херсонського академічного ліцею імені О.В.Мішукова ХМР при ХДУ в форматі «Тренд-банера „Читав… і вам раджу“» ліцеїсти порекомендували одноліткам свої улюблені книги (набралося 25 назв). Традиційну акцію бібліотека ліцею представила у новій формі, ідею якої придбала на Ярмарку бібліотечних інновацій "БібліоКре@тив-2019" у колег Запорізької області.

понеділок, 16 грудня 2019 р.

Роль університетського бібліотекаря в Канаді

Роль університетського бібліотекаря різко змінилася в ХХІ столітті, і Канадська асоціація наукових бібліотек хоче переконатися, що все це знають. У заяві, опублікованій в березні 2019р., асоціація підкреслює той факт, що, призначений на посаду декана, університетський бібліотекар робить свій внесок в кілька ключових видів діяльності в установі, включаючи викладання і навчання, дослідження, утримання співробітників і студентів, збір коштів і залучення спільноти.

Бібліотека Вебстера Університету Конкордія нещодавно зазнала серйозних змін, які змінили її фізичний простір і середовище навчання. Фото Едріен Вільямс.
У більшості університетських бібліотекарів в країні також є обов'язки, які виходять за рамки бібліотеки. Деякі управляють університетськими друкованими виданнями, архівами, музеями і галереями, деякі контролюють програми авторського права і протокол управління записами, а треті відповідають за всю стратегію управління інформацією установи - і часто вони роблять це, підтримуючи науково-дослідницьку та навчальну діяльність.

пʼятниця, 13 грудня 2019 р.

четвер, 28 листопада 2019 р.

Колеги публікують

Повний перелік публікацій статей співробітників бібліотек ЗВО у фахових періодичних виданнях, збірниках тощо традиційно виставляє на сайті наукова бібліотека ім. М. Максимовича. Відібрала лише публікації у електронному форматі.

Назаровець M. А. Послуги університетських бібліотек з підтримки наукової комунікації / М. Назаровець // Вісник Харків. держ. акад. культури. – 2018. – (53). – С. 96-108. https://doi.org/10.31516/2410-5333.053.09.

Brui O. Implementation of strategic management based on the balanced scorecard in a university library / O. Brui // Library Management. – 2018. – Vol. 39, Iss. 8/9. – Pp. 530–540. – https://doi.org/10.1108/LM-09-2017-0086

Brui O., Bankovska I. Prospects for Shared Cataloguing and Joint Representation of Library Resources in Ukraine // “MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate”, conferinta internationala (2018 ; Balti). Conferinta internationala “MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate” Materialele conferintei = International Conference “MISISQ: Involvement. Creativity. Sustainability” : Conference Proceedings, 27-28 septembrie, 2018, Chisinau, Republica Moldova / coord.-resp. de ed.: Liubovi Karnaeva, Elena Harconita ; sci comm.: Meile Kretaviciene [et al.] ; organizing comm.: Liubovi Karnaeva (presedinte) [et al.] ; col. red.: Lina Mihaluta [et al.]. – Balti : S. n., 2018 (Tipografia Indigou Color). – 260 p. : fig., tab. – Pp. 84-91. http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/4049

Kulyk Y. THE DEVELOPMENT OF NETWORK AND MEDIA CULTURE IN YOUTH LIBRARY FACILITIES // Ukrainian Journal on Library and Information Science. 2018. № 1. P. 53-62;

Баньковська І.М. Створення авторитетного файлу імен викладачів КПІ імені Ігоря Сікорського на основі правил RDA // Бібліотека і книга в контексті часу [Електронна копія] : тема року: ”Трансформація діяльності публічних бібліотек України” : зб. матеріалів XI Всеукр. наук.-практ. конф. : [25–26 квіт 2018 р.] / М-во культури України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: Т. І. Богуш, О. В. Зозуля ; наук. ред. Н. І. Розколупа]. — Електрон. текст. дані (1 файл : 234 Мб). — Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2018 (Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2018). – с. 127-132. - http://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=10099

Дікунова О. А. Фахівці бібліотеки як інтелектуально-креативний ресурс формування інформаційно-освітнього простору вищого навчального закладу / О. А. Дікунова // Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, 8 лютого 2018 р.). – Рівне, 2018. – http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2018.pdf

Дікунова О. А. Віртуальне інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів університетської бібліотеки / О. А. Дікунова // Бібліотека. Книга. Наука : матер. наук. семінару (Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 24–25 квітня 2018 р.). – Київ, 2018. – Вип. 1. – С. 65–66. http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Biblioteka-kniga-nauka.pdf.

Головко Л. В. Впровадження УДК у роботу бібліотеки Криворізького Наукові праці державного педагогічного університету (з досвіду роботи бібліотеки) / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Наукові праці Кам’янець-Подільського Національного університету ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський Національний університет ім. Івана Огієнка, 2018. – Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Вип. 5. – С. 121–127.– http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/1925

Костирко Т.М. Досвід роботи Наукової бібліотеки з підвищення публікаційної активності та результативності наукової діяльності науково-педагогічних працівників Національного університету імені адмірала Макарова // "Бібліотеки закладів вищої освіти : досвід та перспективи" : матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 липня 2018 р. – Одеса, НБ ОНУ ім..І.І.Мечникова . - http://lib.onu.edu.ua/

Стефанчишена Т. М. Юридична біографістика як форма популяризації та збереження культурної та правової спадщини [Електронний ресурс] / Т. М. Стефанчишена // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : програма ХХІ Всеукр. наук.- практ. конф. ( м. Харків, 24 жовтня 2018 р.). - С. 6 . -: http://korolenko.kharkov.com/reading/FILE00000000027.pdf

Lex bibliothecam et ars bibliothecam: periculum est in mora : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 09 листоп. 2018 р.) / під ред. Г.О. Ульянової, Т. Ю. Іванійчук ; відп. за вип. Н. І. Зубченко ; НУ "ОЮА", Наукова бібліотека [Електронний ресурс]. http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11226

Іванійчук Т. Ю. Сучасна проблематика правового регулювання бібліотечної діяльності. - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11226;

Зубченко Н .І. Доброчесність науковця vs. доброчесність видавця: паралельні лінії – http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11232

Дремлюга О. А. Особенности выявления заимствований в научных работах правовой тематики: система Unicheck - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11234

Фидаева Т. Ю. Тематические экскурсии в Отделе редких изданий Научной библиотеки НУ "ОЮА". http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11237

Стефанчишена Т. М. Біобібліографічне забезпечення досліджень Одеської школи права - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11238

Солодка А. І. Авторські фонди у відділі книгозбереження НБ НУ "ОЮА" http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11239

Демьяненко О. М. Архив Детского городка в коллекции Научной библиотеки НУ "ОЮА" . - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11241

Богун К. П. Основні джерела поповнення бібліотечних ресурсів НБ НУ "ОЮА" http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11242

Бухта В. О. Роль наукової бібліотеки у ліцензуванні, акредитації та атестації ЗВО http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11243

Музика В. В. Можливості використання дослідниками інструментів Altmetrics http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11244

Котов В. И. Разработка сайта библиотеки: проблемы и особенности http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11245

Шкира О. І. Арт-простір в бібліотечному середовищі як інструмент особистісного та професійного зростання фахівців бібліотеки / О. І. Шкира // Бібліотека закладу вищої освіти в умовах трансформаційних змін: відкрита наука, відкритий доступ, цифрова педагогіка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 20-21 верес. 2018 р.). - Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2018. - С. 134-139. http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/handle/8989898989/3056

Николаенко Н. Н. Использование проектно-ориентированной модели целевого управления библиотекой для инновационного развития / Н. Н. Николаенко // Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 червн. 2018 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, наук. б-ка. – Харків, 2018. http://conf.nlu.edu.ua/libmodel/paper/viewFile/14622/7543

Ніколаєнко Н. М. Публікаційна активність науковців Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенкав ресурсах Web of Science corecollection, Sci Verse Scopus, Googlе Scholar : бібліометричний огляд / Н. М. Ніколаєнко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. Інтернет-конф. м. Харків, жовтень 2018 р. / Наук. б-ка Харків. нац. мед. ун-ту. – Харків, 2018. – http://qps.ru/KDbpg

Щетініна Е.М. Інформаційно-комунікаційна підтримка діяльності науковців, як засіб поширення наукових ідей університету / Е. М. Щетініна, О. М. Рибальченко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність [секція №18 "Бібліотека ун-ту і науковець у контексті інтеграції до світового наук. інформ. простору"]: Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листопада 2018 р. / м. Харків (Україна). – Харків: ХДУХТ, 2018. – http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/3268

середа, 27 листопада 2019 р.

Книга, що не може довго чекати

А ось ще один сучасний та незвичайний формат друкованих книг - «El libro que no puede esperar» (книга, що не може довго чекати). Ця книга напечатала чорнілами, що зникають через 2 місяці після того, як читач відкрив книгу. Поспішай читати!Изображение

четвер, 21 листопада 2019 р.

четвер, 14 листопада 2019 р.

Кніглі - новий формат книг

Леся Українка "Лісова пісня"
Кніглі – це роман-постер (роман-картина), що є різновидом текстів «нової природи». Він містить повний текст твору, розгорнутий на одному аркуші А2 у вигляді ілюстрації або візерунка.

Можна посперечатися щодо зручності  такого формату у дорозі  - спробуйте почитать у напівтемряві вагону, особливо якщо у вас  поганий зір, бо букви дуже-дуже дрібні,  і навіть спеціальна лупа, що додається кожної кніглі, навряд чи спасе ситуацію. Але то є гарне та незвичне видання, що може стати оригінальним подарунком чи розвагою.

пʼятниця, 8 листопада 2019 р.

Бумага з пластику

Група вчених з Китаю повідомила про можливість створення схожих на папір композитних матеріалів, які можна синтезувати з відходів пластика.

Дослідження опубліковане в виданні Polymer International. Автор розробки, вчений Чаньін Фен з Університету науки і технології Гонконгу, відзначає, що отримані в результаті переробки матеріали можна використовувати в якості основних компонентів багатофункціонального паперу.

Зазвичай пластикові відходи викидаються або спалюються, що призводить до забруднення навколишнього середовища, тому їх переробка привертає все більше уваги вчених. У спробі допомогти вирішити проблему з утилізацією пластика, дослідники створили синтетичний папір на полімерній основі, який за своїми термічним властивостям і стійкістю до агресивних середовищ перевершує класичний папір з целюлози.

Хто не підпадає під скорочення

Ст. 42 КЗпП України дає право адміністрації при скорочені чисельності штату працівників надавати переважне право на залишення на роботі працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Таке право отримало назву «переважного права» на залишення на роботі. Для виявлення працівників, які мають це право, роботодавець повинен зробити порівняльний аналіз продуктивності праці і кваліфікації тих працівників, які залишилися на роботі, і тих, які підлягають звільненню. Зазвичай роботодавець повинен приготувати довідку у довільній формі про результати порівняльного аналізу і навести дані, які свідчать про переважне право одного перед іншим на залишення на роботі. У процесі такого порівняльного аналізу можна враховувати такі обставини:

середа, 6 листопада 2019 р.

Телеграм-бот в бібліотеці

Дуже цікавий досвід доставки інформації користувачам бібліотеки за допомогою Telegram-бота, розглядається технологія пошуку за різними критеріями і спосіб замовлення документів.

понеділок, 4 листопада 2019 р.

Свята та перенесення робочих днів у 2020 році

Графік перенесення робочих днів у 2020 році складається з урахуванням встановлених законом святкових і неробочих днів в Україні, а саме:

1 січня - Новий рік (середа);

7 січня - Різдво Христове, православне (вівторок);

8 березня - Міжнародний жіночий день (неділя);

19 квітня - Пасха (неділя);

1 травня - День міжнародної солідарності трудящих (п'ятниця);

9 травня - День Перемоги (субота);

7 червня - Трійця (неділя);

28 червня - День Конституції України (неділя);

24 серпня - День незалежності України (понеділок);

14 жовтня - День захисника України (середа);

25 грудня - Різдво Христове, католицьке (п'ятниця).

Відповідно до статті 67 КЗпП , якщо святковий або неробочий день збігається з суботою або неділею, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Для працівників, які працюють за п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними днями в суботу й неділю, робочий день з понеділка 06.01.2020 переноситься на суботу 11.01.2020. Таким чином, на православне Різдво утвориться чотири вихідні дні з 4 по 7 січня.

Для працівників, які 06.01.2020 перебуватимуть у відпустці або будуть відсутніми через тимчасову непрацездатність, субота 11.01.2020 є робочим днем.

пʼятниця, 1 листопада 2019 р.

Акція пробачення боржників

Одним із засобів повернення книг до бібліотеки є пробачення боржників - акція, що дозволяє забудькуватим користувачам повернути не здані своєчасно книги без жодних покарань. Бібліотеки проводять такі акції з різною періодичністю. Деякі бібліотеки проводять їх методично кожного другого четверга  щомісяця, дехто - кожного драматичного 13 числа)), хтось просто обирає тиждень чи місяць, але найчастіше зустрічаються акції приурочені до свят (Всеукраїнського дня бібліотек, новорічні свята, дні народження користувачів тощо).

вівторок, 22 жовтня 2019 р.

Бібліотека навчального закладу: бібліографія

У цьому році фахівці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського підготували 4-ий випуск науково-допоміжного покажчика "Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства" в серії "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек". Зверніть увагу - багато посилань!

NB! Додати до Календаря визначних дат

Україна разом з іншими країнами виступила ініціаторами в ООН щодо проголошення Міжнародного дня загального доступу до інформації, який відтепер відзначатиметься щороку 28 вересня. 

Відповідна резолюція затверджена на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. У резолюції наголошується, що право кожного на пошук, отримання та поширення інформації гарантується статтею 19-ю Загальної декларації прав людини.

ООН закликає відзначати цей день не тільки держави, але й міжнародні організації, неурядові установи та громадянське суспільство.

вівторок, 8 жовтня 2019 р.

Увага! Безкоштовний онлайн курс з інтелектуальної власності

Зверніть увагу - реєстрація відкрита до 13 жовтня 2019 року!

Українська бібліотечна асоціація спільно та Секція університетських бібліотек УБА запрошують взяти участь у безкоштовному онлайн-курсі з інтелектуальної власності. 

Тривалість навчання: з 01 жовтня по 16 листопада 2019 року.

Іспити за курсом: 17 та 18 листопада 2019 року.

Обсяг курсу: 55 годин.

Курс допоможе:
👆набути загальних знань у сфері інтелектуальної власності
👍зрозуміти особливості теоретичних аспектів управління інтелектуальної власності
👏дізнатися, як генеруються різні форми інтелектуальної власності
👌як захистити права інтелектуальної власності

Сертифікат: надається за умови успішного складання онлайн-іспиту.

Як долучитися до курсу тут http://bit.ly/2Mqi4kX

понеділок, 7 жовтня 2019 р.

#деньубібліотеці

Українська бібліотечна асоціація та Український інститут книги анонсували старт всеукраїнської акції “Бібліотеки повні людей” до Всеукраїнського дня бібліотек. Усіх запросили провести день у бібліотеці та розповісти про це у соціальних мережах з хештегом #деньубібліотеці.

Ось найкраще фото), гарна дівчина і чудова ідея, яку можна використовувати не тільки на свята)

пʼятниця, 4 жовтня 2019 р.

Цілі Кабінету Міністрів України без бібліотек

На сайті Верховної Ради України зареєстровано проект Постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів України.

У даному проекті встановлено пріоритети та визначено цілі на найближчі 5 років, шляхи досягнення цілей та ключові показники виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Квест називається "Знайди слово бібліотека" - ні, не як ціль, хоча б як іструмент (спойлер: нєть).


Ціль 4.6. Люди активно подорожують Україною в цілях туризму  32

середа, 2 жовтня 2019 р.

Новий флешмоб у бібліотеках: #tetrischallenge

Соцмережами шириться новий флешмоб - #tetrischallenge!

Працівники акуратно розкладають речі зі свого службового транспорту, аби продемонструвати, що потрібно їм для повсякденної роботи. Флешмоб почали поліцейські зі Швейцарії. Підхопили пожежники, енергетики, рятувальні служби, працівники скорих...

А що робити тим, хто не має службового автомобіля з "повним фаршем"? Та те саме!
Бібліотека Сумського державного університету долучилася до челенджу, "щоб показати, що можна рятувати не тільки тіла людей, а й їх інтелект і душу". Навіть на сторінки BBC втрапили!
tetrischallenge
Невдовзі і бібліотека Ternopil National Economic University підтримала, кажуть, що до кінця тижня можна ще бешкетувати))

Бібліотека року 2019

Почесне звання «Бібліотека року 2019» від УБА присвоєно Тернопільській обласній бібліотеці для молоді за проект «МедіаСтарт – мультимедійна лабораторія в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді». МедіаСтарт - це сучасний простір для розвитку технічної творчості молоді, навчання в сфері ІТ. В рамках проєкту реалізуються напрямки:

Робототехніка
Графічний дизайн
Веб-програмування
Студія звукозапису
Створення електронної DJ музики
ІТ-табір неповного дня
Digital-маркетинг

пʼятниця, 27 вересня 2019 р.

Літературні ігри для дітей і дорослих

Вікторини, буриме, загадки та інші літературні ігри без реєстрації на сайті! Для дітей і дорослих. Вікторини онлайн з відповідями, створені юними авторами нашого дитячого сайту - Костею і Ганночкою, Любою, Герою, Матільдою, а також головним редактором піратом Папчем та Майбуровою Іриною Борисівною (Суок) - і присвячені відомим письменникам та літературним героям.

А також класика жанру - гра в рими, наше буріме. Українською та російською мовами! Буріме для дітей і дорослих. Дивись кнопку праворуч у меню «Граємо в буріме».

Онлайн курс «Бібліотека – відкритий публічний простір»

До Всеукраїнського дня бібліотек Українська бібліотечна асоціація підготувала подарунок для всієї бібліотечної спільноти – безкоштовний освітній онлайн курс «Бібліотека – відкритий публічний простір», створений за підтримки Програми ООН із відновлення і розбудови миру «Громадська безпека та соціальна згуртованість».

Це перший в Україні спеціалізований онлайн-курс для бібліотекарів, де лекції читають живі викладачі. Курс розміщено на платформі "Відкритий університет Майдану".

Записатись на курс - https://vumonline.ua/course/library-open-public-space/

Курс складається із 30 відеуроків (тривалістю 10-15 хвилин), об’єднаних у 5 основних тем: 
 1. Бібліотека як система, 
 2. Бібліотека як простір, 
 3. Бібліотека - доступ до інформації та знань, 
 4. Бібліотека - місце зустрічей 
 5. Бібліотека - адвокація та комунікація.
Курс орієнтований на працівників невеликих бібліотек (міських, районних, сільських), які щиро прагнуть зробити свою бібліотеку сучасною і відкритою для різних категорій користувачів.

Орієнтовна дата початку курсу: 30 вересня. Але вже сьогодні Ви можете зареєструватись на курс та отримати на свою електронну пошту сповіщення про точну дату початку курсу.

Тренерами курсу є харизматичні, досвічені та визнані фахівці бібліотечної сфери: Oksana Brui Ірина Шевченко та Ярослава Сошинська.

середа, 25 вересня 2019 р.

«Школа роботехніки та 3D-технологій» у бібліотеці

Відео за посиланням
https://www.facebook.com/1143589505/videos/10214940741849054/
З вересня у Центральній міській дитячій бібліотеці (м. Олександрія) розпочала роботу «Школа роботехніки та 3D-технологій». Юних олександрійців віком від 7 до 15 років навчать програмувати роботів, управляти ними зі смартфона та за допомогою 3D-принтера і 3D-сканера створювати тривимірні моделі і друкувати їх та отримувати об'ємні вироби

понеділок, 23 вересня 2019 р.

Акція від УБА до Всеукраїнського дня бібліотек

На изображении может находиться: 1 человек, текстУкраїнська бібліотечна асоціація закликає підтримати соціальну акцію від УБА в соціальній мережі Facebook.

Якщо Ви або Ваша бібліотека маєте персональний акаунт або сторінку на Facebook, поставте 30 вересня в статусі – девіз УБА 2019 року – «Бібліотек: час змін - час дій!», а замість головної фотографії – малюнок (плакат до Всеукраїнського дня бібліотек 2019).

Сподіваємося, що таким чином, разом з Вами ми залучимо більш широку аудиторію до святкування Всеукраїнського дня бібліотек.

#LibraryDay2019

Меблі для буккросингу

Ось таке спеціальне супер-крісло біля арки знань Бібліотека ім. Л. Каніщенка ТНЕУ. Подобається? Можна використати для організації буккросингу чи відкритого перегляду.

четвер, 19 вересня 2019 р.

Бібліотечний челендж: книги для захисників


Секція університетських бібліотек УБА підтримує ідею Бібліотека ім. Л. Каніщенка ТНЕУ:
Челендж! Всеукраїнський. Бібліотечний. Патріотичний. Start! Підтримайте, бібліотекарі України!

Искусство выставки

В группе "Современная библиотека" Дмитрий Кикоть (Московская губернская универсальная библиотека):  
Уважаемые коллеги, решил подвести промежуточные итоги своих заметок за последний год. Все они так или иначе связаны с выставочной деятельностью. Вдруг кому-то они покажутся интересными. Но начну с двухгодичного уже плейлиста "Вебинары по визуализации для библиотек МО": https://www.youtube.com/watch?v=-1fi2O2cHp8&list=PLEYN_1R2kWck9dgWQ0WA1CiZyayjz9PqB
Лекции в составе плейлиста:
1. Электронные ресурсы в деятельности библиотеки
2. Основные принципы фотографии и создание цилиндрических панорам
3. Google maps и izi travel в краеведческой деятельности
4. Программы презентаций в работе библиотек
5. Принципы создания видеосюжета
6. Выставочная деятельность библиотек
7. Базовые принципы работы в программе Adobe Photoshop
Посты, посвященные отдельным моментам в выставочной деятельности:
Выставка ВМФ (практические наработки) https://web.facebook.com/notes/2461779240582213/
Ожившие иллюстрации в программе Pixaloop https://web.facebook.com/gubmo/videos/2414632455522452/
Проекция на выставках https://web.facebook.com/notes/2186535698106570/
Как не надо делать выставки-1: https://web.facebook.com/gubmo/posts/2155132891246851
Как не надо делать выставки-2: https://web.facebook.com/notes/2178689302224543/
Как делать выставку ко Дню Победы: https://web.facebook.com/gubmo/posts/2220911011335705
Служебные элементы выставки: https://web.facebook.com/gubmo/posts/2115749538518520
Как показать книгу со всех сторон на выставке: https://web.facebook.com/gubmo/posts/2051437951616346
Световые эффекты на выставках: https://web.facebook.com/gubmo/posts/2115718498521624
Мобильное оборудование на выставках: https://web.facebook.com/gubmo/posts/2145462838880523
Пост про электронные базы данных: https://www.facebook.com/gubmo/posts/2359592517467553
Пост про важность архивов: https://www.facebook.com/gubmo/posts/2371052702988201

середа, 18 вересня 2019 р.

Українська мова в сфері освіти

Лист Міністерства освіти та науки України до всіх навчальних закладів щодо обов‘язкового використання української мови в сфері освіти, зокрема про те, що державна мова застосовується під час проведення занять, у спілкуванні викладачів та іншого персоналу зі здобувачами освіти та між собою.

пʼятниця, 13 вересня 2019 р.

Банк ідей проекту ІФЛА "Глобальне бачення"

ІФЛА пропонує ознайомитися з ідеями щодо розвитку бібліотечної сфери!

Найбільший Банк ідей - динамічний ресурс ідей, доступний для всіх бібліотекарів по всьому світу. Банк ідей є продуктом діяльності світових професіоналів в галузі бібліотечно-інформаційної діяльності та  унікальним джерелом натхнення для стратегічної і повсякденної роботи бібліотекарів у всьому світі.

Крім того ви можете самі  внести пропозицію  і змінити картину глобального бібліотечного простору)).

пʼятниця, 6 вересня 2019 р.

Перенести колекцію за день?

Як ви можете перенести цілу колекцію бібліотеки за один день? Якщо книг - тисячі примірників, у вас працюють тільки жінки, а стелажі непід'ємні навіть для шістьох чоловиків. Той, хто хоч раз намагався вирішити це карколомне питання, зрозуміє мій щем у грудях при перегляді відео бібліотеки Cook Memorial Public Library District 

вівторок, 3 вересня 2019 р.

Найкраща бібілотека світу за 2019 р.

Картинки по запросу OodiМіжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ IFLA назвала кращу в світі бібліотеку за 2019 рік. Почесного титулу удостоїлася побудована в 2018 році в самому центрі Гельсінкі фінська бібліотека Oodi. Розташована за два кроки від таких центральних столичних пам'яток, як фінський парламент, Музичний центр Гельсінкі і Центральний залізничний вокзал, бібліотека Oodi стала своєрідним столичним "туристичним магнітом".

Дуже цікаво, у чому секрет такої популярності? Книг замало, як на мене, - близько 100 тисяч. Але менш ніж за рік, що минув після відкриття, бібліотеку відвідали два з гаком мільйона громадян Фінляндії та гостей країни.

понеділок, 2 вересня 2019 р.

План заходів до Стратегії розвитку бібліотечної справи до 2025 року

Електронні консультації були проведені Міністерством культури України електронних консультацій з громадськістю щодо проекту Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку бібліотечної справи до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» з 23 липня по 6 серпня 2019 року. В електронних консультаціях взяло участь 14 осіб та організацій, подавши до проекту Плану заходів 68 зауважень та пропозицій. З них враховано – 15, відхилено – 29, таких, які вже були передбачені у проекті Плану заходів – 15. Ще 7 пропозицій стосуються державної цільової програми розвитку бібліотечної справи, розробка якої запланована Планом заходів, та 5 пропозицій змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», розробка якого також запланована Планом заходів. Ці пропозиції будуть розглянуті при підготовці відповідних документів.

З цікавого,

Відхилено принципово
 • Поставити на розгляд підвищення відсотка доплати за вислугу років працівникам державних комунальних бібліотек (Постанова КМУ від 22.01.2005 року № 84)
Чому відхилено? Доплата за вислугу років працівникам державних комунальних бібліотек наразі є ідентичною з доплатою в інших сферах застосування.


Відхилено, але з приємних причин))
 • Підняти на два порядки тарифний розряд спеціалістам для підвищення їхньої заробітної плати (наказ Міністерства культури від 18.10.2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»)
 • Ототожнити розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду з мінімальною зарплатою
 • Внести зміни до груп із оплати праці керівних працівників у частині підвищення тарифних розрядів працівників бібліотек (наказ Міністерства культури від 18.10.2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»)
 • Зробити офіційний переклад стандартів: 
  • ДСТУ ISO 2789:2016 (ISO 2789:2013, IDT) Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика 
  • ДСТУ ISO 16439:2016 (ISO 16439:2014, IDT) Інформація та документація. Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек 
  • ДСТУ ISO 11620:2016 (ISO 11620:2014, IDT) Інформація та документація. Показники функціонування бібліотек 
 • Загальний відкритий доступ до ЕБД “Книжкові пам'ятки України”. 
Чому відхилено? Робота щодо виконання запропонованого завдання вже ведеться, наприклад, у вересні 2019 року планується презентація сайту з загальним відкритим доступом до ЕБД “Книжкові пам'ятки України”


Враховано
Розширити та затвердити номенклатуру посад бібліотечних установ відповідно до сучасних потреб галузі на основі єдиного Класифікатора професій.


Взято до уваги
Створити зведений електронний каталог бібліотек України  
Коли ж воно буде? Запропонований захід буде враховано під час розробки державної цільової програми розвитку бібліотечної справи, яка передбачена в завданні 1, захід 2. 

Більше за посиланням.