среда, 18 марта 2020 г.

Атестація бібліотекарів

з форуму "Бібліотечному фахівцю", питання №7379 03/03/2020

Бібліотечні фахівці (публічних, шкільних, медичних, технічних та інших бібліотек України) мають проходити атестацію відповідно до "Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури" (затверджено Наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 N 44 /Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07 ). Відповідно Положення атестація проводиться не частіше ніж один раз на три роки. Тобто, атестація може проводитись раз на 3, 4, 5, 8 років (періодичність фіксується у Колективному договорі). Дана норма зазначена і у ст. 11 ЗУ «Про професійний розвиток працівників».

Діяльність роботодавців у сфері професійного розвитку працівників має стимулювати професійне зростання працівників та забезпечувати підвищення кваліфікації працівників безпосередньо у роботодавця або в навчальних закладах, як правило, не рідше ніж один раз на п’ять років (ст. 4 ЗУ ««Про професійний розвиток працівників» /Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17 ). Фінансування професійного розвитку працівників здійснюється роботодавцем за рахунок власних коштів та інших не заборонених законодавством джерел (ст. 15 ЗУ «Про професійний розвиток працівників».

Комментариев нет: