пʼятниця, 21 лютого 2020 р.

Перелік україномовних ресурсів з "Академічної доброчесності" та "Плагіату".

Інформаційний бюлетень “Академічна доброчесність”Станом на початок 2020 р. мій головний проєкт на цю тему.
Моніторинг впровадження рекомендацій ОЕСР щодо доброчесності…Див. у темі 8 цього звіту добрий огляд заходів державної політики у сфері академічної доброчесності станом на початок 2019 р.
Дайте довідку про відсутність плагіату! (спойлер: прохання є абсурдним).

Фейсбук

Група “Академічна доброчесність та плагіат“. Усі новини теми тут!

Офіційне

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату… (Лист МОН від 15.08.2018 р.) Автори — Олексій Панич, Олександр Малишев, Юрій Каганов.
Рекомендації та Глосарій з академічної доброчесності (Лист МОН від 23.10.2018 р.) Автори — Володимир Бахрушин, Євген Ніколаєв. Інше посиланняЛіпша верстка документа.

Аналітика

Ірина Єгорченко, Михайло Серебряков. Академічна доброчесність. Аналітичний звіт та рекомендації : аналітична записка. Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!», 2018.
Рижко О. Плагіат у соціальнокомунікаційному вимірі початку ХХІ
століття: природа явища та історія боротьби (докторська дисертація): текст дисертаціїавторефератвідгуки офіційних опонентів.
Огляди ОЕСР на тему доброчесності в освіті: Україна 2017 / Переклад з англ. Інститут розвитку освіти. Київ : Таксон, 2017. 184 с.

Книжки, брошури

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.
Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 170 с. Див. тут про сумнівну доброчесність цього видання.
Савенкова Л., Чуканова С. Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ: методичні поради. — К.: Українська бібліотечна асоціація, 2016. Інше посилання.
Козьменко С. Гамбургский счёт. — Книга первая: Руководство по написанию и защите диссертаций. — Сумы: ИТД “Университетская книга”; ИКК “Деловые перспективы”, 2007. — 352 с.

Видання і матеріали Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Інфографіка для школярів (і не тільки) “Зрозуміло про академічну доброчесність“. За цим посиланням див. першу версію цієї інфографіки. Користуйтесь оновленою версією інфографіки, у ній подана більш коректна інформація. Ця сама інфографіка англійською мовою.
Довідник з академічної доброчесності для школярів (не надто якісний за змістом, адже містить окремі невірні твердження).

Системи виявлення текстових запозичень

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

Мотивація студентів до навчання як визначальна умова академічної доброчесності (результати дослідження CEDOS «Академічна доброчесність: стан та фактори впливу», проведеного у листопаді-грудні 2016 р.).
Шліхта Н., Шліхта І. Курс “Основи академічного письма“.

Антиплагіатна ініціатива “Дисергейт”

ГО ТРОН (партнер Ініціативи).
Відзнака “Академічна негідність року” — 2016201720182019.

Кодекси етики

Звіт про результати моніторингу прозорості антикорупційної політики закладів вищої освіти України «Індекс прозорості антикорупційної політики закладів вищої освіти (2017)».

Дискусія на “Літакценті”

Різне

Чи я плагіював? Змістовний рисунок із видами плагіату. Переклад з англ. — Проект сприяння академічній доброчесності в Україні.
Академічна доброчесність: як запустити процес змін. Матеріали дискусії у Київській школі економіки, з презентаціями.
Віртуальний “Круглий стіл” — цікаві думки про академічну доброчесність.
Совсун І., Чубко А. Подолати плагіат. Місія неможлива? (апологія Національного репозитарію академічних текстів)
Стукало Н.В., Ковальчук К.В., Литвин М.В. та ін. Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання : Метод. посібник. Дніпро, 2013.
Чимало матеріалів в останні роки також опубліковано у “Дзеркалі тижня” і на “Українській правді“, перелічити їх тут важко.

Немає коментарів: