пятница, 12 февраля 2021 г.

Віднесення до груп за оплатою праці

Додаток 7
до наказу Міністерства культури
і туризму України
18.10.2005 № 745 
Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки

ПОКАЗНИКИ

для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників 

бібліотек вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації:

Групи за оплатою праці

Середньорічна кількість користувачів бібліотек (тис.чол.)

Середньорічна кількість видачі документів (тис.прим.)

I
II
III
IV

понад 40
від 10 до 40
від 5 до 10
від 3 до 5

понад 1000
від 600 до 1000
від 300 до 600
від 180 до 300

Бібліотеки вищих навчальних закладів, що є методичними центрами, згідно з рішенням вищого органу управління, підвищуються на одну групу.

При віднесенні до груп за оплатою праці керівних працівників середньорічна кількість користувачів бібліотек і середньорічна кількість видачі документів можуть ураховуватися з підвищеним коефіцієнтом 2,0:

...у бібліотеках вищих навчальних закладів із заочною формою навчання (за показником видачі документів).

Комментариев нет: