четвер, 11 лютого 2021 р.

Дистанційна робота: нові правила

В Україні на законодавчому рівні врегульовано питання дистанційної та надомної робіт - Верховна Рада прийняла зміни до Кодексу законів про працю та до Закону про охорону праці.

В бібліотеках під час пандемії застосовувалася дистанційна робота - це форма організації праці, при якій робота виконується поза робочих приміщень або території власника, в будь-якому місці за вибором працівника і з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Відповідно до закону виконання надомної роботи не впливає на обсяг трудових прав працівників.

Порядок і строки забезпечення працівників необхідним обладнанням визначаються трудовим договором. У разі відсутності в ньому інформації про це, таке забезпечення покладається на власника або уповноваженого ним органу, який повинен організувати установку і технічне обслуговування відповідних коштів, а також оплатити витрати, пов'язані з цим.

Загальний режим роботи (початок-кінець робочого дня) зберігається при дистанційній формі. Працівникові гарантується період вільного часу для відпочинку, під час якого він може переривати інформаційно-телекомунікаційну зв'язок з власником, і це не вважається порушенням умов трудового договору або трудової дисципліни. Період вільного часу для відпочинку (період відключення) визначається в трудовому договорі.

Що до причин введення такої форми роботи, то їх декілька.

  • Працівник може вимагати від власника підприємства перехід на дистанційну роботу терміном до двох місяців, якщо на робочому місці щодо нього було вчинено дії, що містять ознаки дискримінації. При цьому власник може відмовити працівнику в цьому, якщо виконання дистанційної роботи неможливо. 
  • Працівник бібліотеки має право перейти на віддалену роботу, якщо у нього є дитина до 3-х років, а також по догляду за дитиною до 6 років, але в останньому випадку при наявності медичного висновку - якщо дитина потребує домашнього догляду.
  • на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника, в разі виникнення загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації віддалена робота може вводитися наказом власника без обов'язку укладення трудового договору в письмовій формі. З таким наказом працівник знайомиться протягом двох днів. 

В обох випадках - як при надомній роботу, так і при дистанційній - працівник повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами та іншими документами або в письмовій формі, або шляхом обміну електронними документами.

Також залишається можливість для працівника поєднувати віддалену/надомну роботу з роботою в звичайному режимі на території роботодавця.

При укладанні трудового договору про дистанційну або надомну роботу, роботодавець має право отримувати відомості про місце проживання або інше місце за вибором, де буде виконуватися трудова функція.

У законі обговорена і можливість введення гнучкого графіка роботи для працюючих віддалено, при чому працівник самостійно не тільки обирає  робоче місце, але й розподіляє робочий час.

Гнучкий режим передбачає:

  • фіксований час, протягом якого працівник обов'язково повинен бути присутнім на робочому місці і виконувати свої посадові обов'язки, при цьому може передбачатися поділ робочого дня на частини;
  • змінний час,  який визначається працівником на свій розсуд, але в межах встановленої норми тривалості робочого часу;
  • час перерви для відпочинку та харчування.

У разі виробничо-технічної необхідності і / або для виконання невідкладних або непередбачених завдань, власник підприємства може застосовувати до працівників, яким встановлено гнучкий режим робочого часу, загальний режим роботи на підприємстві. У разі направлення працівника у відрядження, на нього поширюється режим роботи, встановлений на підприємстві.

Немає коментарів: