понедельник, 18 мая 2015 г.

Оприлюднити дисертації

ЗАКОН УКРАЇНИ Про вищу освіту (Розділ 2, Ст. 6. 5):

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Згідно НАКАЗУ МОНУ "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів"  на офіційному веб-сайті внз, спеціалізована вчена рада якого прийняла дисертацію (опубліковану монографію) до захисту, в розділі, у якому міститься інформація про роботу ради, розміщуються в режимі читання:
•екземпляр дисертації в електронному вигляді не пізніше ніж за десять календарних днів до дати захисту;
•відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді (також не пізніше ніж за десять календарних днів до дати захисту);
•автореферат дисертацій не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту.

Ці матеріали повинні бути у відкритому доступі протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15

Комментариев нет: