пʼятниця, 26 жовтня 2018 р.

Портфоліо для атестації

Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету застосувала метод портфоліо під час проведення атестації співробітників.

Атестаційна кампанія розпочалася з підготовчої та організаційної роботи:
 1. опрацювання нормативної бази, 
 2. ознайомлення з публікаціями щодо суті портфоліо, особливостей його створення та використання в бібліотечній практиці,
 3. інструктажу та консультування співробітників. 
За мету ставили спрямувати бачення кожного в русло загальних цілей та здійснення адекватної самооцінки набутих досягнень і потенційних можливостей відповідно до функцій, посадових обов’язків, поставлених завдань.

Особисте портфоліо досягнень – це системна діяльність з моніторингу і документування результатів власної діяльності, ефективний засіб організації та систематизації матеріалів, що засвідчують динаміку фахового і кваліфікаційного зростання.


Підсумковий звіт-портфоліо мав вигляд слайд-презентації певної структури:
 1. посада,
 2. освіта, 
 3. стаж, 
 4. обов’язки,
 5. професійні здобутки за міжатестаційний період,  
 6. інтелектуальні здобутки за міжатестаційний період, 
 7. творчі здобутки за міжатестаційний період, 
 8. плани на перспективу. 
Значна увага приділялась інноваційній практиці, використанню сучасних технологій, участі у фахових заходах, професійних і творчих конкурсах, підготовці різноманітних доповідей та публікацій, проведенню тренінгів чи майстер-класів, наявності дипломів, грамот, сертифікатів тощо. Електронна візуалізація супроводжувалась усною доповіддю автора та доповнювалась його коментарями до питань чи зауважень атестаційної комісії. Керівник за необхідності вносив корективи, оголошував надану працівнику характеристику та узагальнював інформацію для прийняття подальших рішень.

Підготовка звіту-портфоліо потребувала від кожного детального осмислення набутого досвіду, упорядкування й об’єктивного відображення власних напрацювань, надала можливість визначити свої сильні і слабкі сторони та внесок в розвиток бібліотеки.

Для багатьох це було перше завдання подібного рівня і за змістом, і за формою подання інформації. Найскладнішою, мабуть, стала вимога критичного підходу, передусім, у визначенні своїх переваг і недоліків, причому не у порівнянні з колегами, а у зіставленні із стандартами професійної діяльності.

Джерело: Павленко Т. ОСОБИСТЕ ПОРТФОЛІО З ПОЗИЦІЙ АТЕСТАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ КАДРІВ file:///C:/Users/s.nazarieva/Downloads/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf

Немає коментарів: