вторник, 31 августа 2021 г.

Рейтингова система оцінювання роботи працівників бібліотеки

Про досвід бібліотеки Буковинського державного медичного університету:

  • Хитик В. І. Рейтингова система оцінювання роботи працівників бібліотеки як складова менеджменту якості інформаційно-бібліотечної діяльності / В. І. Хитик // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. присвяченої 210-річчю Харк. нац. мед. ун-ту та 95-річчю Наук. бібліотеки ХНМУ, Харків, 5–12 жовт. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол.: І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2015. – С. 166–171. – Режим доступу : http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/9910

Директор наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету:

  • Киричок І. В. Рейтингове оцінювання роботи як важливий елемент кадрового менеджменту університетської бібліотеки [Електронний ресурс] / І. В. Киричок // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : [матеріали Інтернет-конференції, Харків, 6–10 червня 2017 р.] / Наукова бібліотека ХНУРЕ. – Режим доступу : http://openarchive.nure.ua/handle/document/3682.

Комментариев нет: