вівторок, 6 жовтня 2020 р.

Хто має бути першим у списку співавторів?

Якщо Ви плануєте організувати наукову колаборацію (http://library.lp.edu.ua/.../zrozumila-naukometriya...), то неминуче зіштовхнетесь із необхідністю визначення порядку співавторів.
Чому це важливо і чи є якісь загальноприйняті норми при формуванні порядку співавторів наукової публікації?

Порядок представлення співавторів наукової публікації не є довільним, адже він є відображенням ролі кожного із вказаних науковців у реалізації дослідження. Є дві найпоширеніші моделі, які можуть регламентувати порядок співавторів публікації (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3010799/):
алфавітна модель, коли незалежно від ролі у проведеному дослідженні перелік співавторів подають у алфавітному порядку. Зазвичай, дана модель використовується для міждисциплінарних колаборацій, коли складно виділити реальну частку авторського внеску;
рольова модель, коли порядок представлення співавторів визначається їхнім внеском в реалізацію дослідження незалежно від професійного звання. Дана модель передбачає використання таких термінів, як перший автор (first author), відповідальний автор (corresponding author) та другі автори (second authors).

Хто ж ці автори?
Різні типи авторства, засновані на авторському внеску, ролях чи обов'язках (https://jim.bmj.com/content/55/4/174):
Перший автор – це науковець, який здійснив найбільший внесок у реалізацію дослідження.
Відповідальний автор – це науковець, який здійснював комунікацію із редакційною колегією журналу та у переліку авторів зазвичай є останнім. Відповідальний автор за величиною авторського внеску є наступним після першого.
Другі автори подаються всередині переліку за величиною авторського внеску.
Якщо у переліку останній автор не є відповідальним, то це може свідчити, що він є керівником наукової групи.

Що дає дотримання правил формування авторського порядку?
коректне формування авторського порядку сприяє гармонізації етичних практик співавторства та уникненню маніпулювань порядком авторства (автори-привиди, подарункове співавторство та ін.);
авторський порядок дозволяє визначити вагові коефіцієнти авторського внеску при рейтингуванні науковців.
Науково-технічна бібліотека НУ "Львівська політехніка"

Немає коментарів: