вівторок, 19 травня 2020 р.

Обслуговування користувачів з краєзнавства

Етенко Н. Ю. Фактографічні конструкції в інформаційній роботі бібліотеки вишу: краєзнавчі доробки / Н. Ю. Етенко, Т. А. Оре // Бібліотечний Меркурій . - 2020. - № 2 (22). - С. 35-43.
У статті висвітлено досвід Наукової бібліотеки Харківського університету радіоелектроніки у краєзнавчому напрямі.

Зайко С. Book-квест як новий формат краєзнавчої гри для молоді / Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 1. - С. 10-13.
У статті представлено досвід Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва з організації та проведення вуличних book-квестів як інтерактивного формату популяризації краєзнавчої літератури та знань серед молоді міста.

Міщенко І. Бібліотекарі Лисичанська влаштували для молоді краєзнавчий променад / І. Міщенко // Урядовий кур’єр. - 2020. - 25 січня.

Крисько, Н. М. Роль бібліотеки в популяризації народних звичаїв, традицій і обрядів (на прикладі роботи Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва) : [Електронний ресурс] / Н. М. Крисько // Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали ІІ наук.-практ. конф., 25 верес. 2019 р., м. Вінниця / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва. - Вінниця, 2019.
У статті розглянуті народні традиції, свята та обряди. Особлива увага відводиться відродженню й популяризації звичаєвої обрядовості та традицій у циклі краєзнавчих заходів Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Середа, Л. П. Нове бачення краєзнавчої роботи бібліотеки / Л. П. Середа // Публічні бібліотеки Хмельниччини в умовах реформування місцевого самоврядування: практика, досвід, перспективи : матеріали обласної науково-практичної конференції 25 вересня 2018 року. / Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка . - Хмельницький : ПП Стрихар А.М., 2018. - С. 150-154.

Собченко, Г. Ф. Краєзнавча робота бібліотеки: витоки, напрямки роботи / Г. Ф. Собченко // Публічні бібліотеки Хмельниччини в умовах реформування місцевого самоврядування: практика, досвід, перспективи : матеріали обласної науково-практичної конференції 25 вересня 2018 року. / Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка . - Хмельницький : ПП Стрихар А.М., 2018. - С. 160-167.

Швець, Т. Г. Краєзнавча робота бібліотеки Вінницького технічного коледжу : [Електронний ресурс] / Т. Г. Швець, Н. М. Закупень // Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього : матеріали ІІ наук.-практ. конф., 25 верес. 2019 р., м. Вінниця / Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва. - Вінниця, 2019.
У публікації йдеться про використання різноманітних форм та методів популяризації краєзнавчої літератури.

Янголь, М. І. Пріоритети краєзнавчої роботи бібліотек Куликівської ЦБС: видатні особи через призму часу / М. І. Янголь // Публічні бібліотеки області: трансформаційні процеси в умовах децентралізації та роль проектних ініціатив : матеріали засідань обласної школи керівника / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка. - Чернігів, 2019. - С. 36-38.

Немає коментарів: