вівторок, 17 листопада 2015 р.

Правила транслітерації

Останнім часом досить часто стикаємся з транслітерацією українських імен та прізвищ  науковців у іноземних виданнях. Тож нагадую, як воно правильно)

Українська буква Aа відповідатиме латинській Aа, Бб - Bb, Вв - Vv, Гг передається латинською Hh, Ґґ - Gg, Дд - Dd, Ее - Eе, Єє - Ye (на початку слова), ie (в інших позиціях), Жж - сполученням Zh zh, Зз - Zz, Ии - Yy, ІІ - Ii, Її - сполученням Yi (на початку слова), i (в інших позиціях), Йй - Y (на початку слова), i (в інших позиціях).

Буква Кк передається латинською Kk, Лл - Ll, Мм - Mm, Нн - Nn, Оо - Oo, Пп - Pp, Рр - Rr, Сс - Ss, Тт - Tt, Уу - Uu, Фф - Ff, ХХ - Kh kh, Цц - сполученням Ts ts, Чч - сполученням Ch ch, Шш - сполученням Sh sh, Щщ - сполученням Shch shch, Юю - сполученням Yu (на початку слова), іu (в інших позиціях), Яя - сполученням Ya (на початку слова), ia (в інших позиціях).

Буквосполучення "зг" офіційно передається латиницею як "zgh", на відміну від "zh", що відповідає українській букві "ж".

Що ж стосується м'якого знаку та апострофа, то вони латиницею не передаються.

Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею:
Український алфавітЛатиницяПозиція у словіПриклади написання
українською мовоюлатиницею
АаАлушта
Андрій
Alushta
Andrii
БбBbБорщагівка
Борисенко
Borshchahivkа
Borysenko
ВвVvВінниця
Володимир
Vinnytsia
Volodymyr
ГгHhГадяч
Богдан
Згурський
Hadiach
Bohdan
Zghurskyi
ҐґGgҐалаґан
Ґорґани
Galagan
Gorgany
ДдDdДонецьк
Дмитро
Donetsk
Dmytro
ЕеРівне
Олег
Есмань
Rivne
Oleh
Esman
ЄєYe
ie
на початку слова
в інших позиціях
Єнакієве
Гаєвич
Короп'є
Yenakiieve
Haievych
Koropie
ЖжZh zhЖитомир
Жанна
Жежелів
Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv
ЗзZzЗакарпаття
Казимирчук
Zakarpattia
Kazymyrchuk
ИиYyМедвин
Михайленко
Medvyn
Mykhailenko
ІіIiІванків
Іващенко
Ivankiv
Ivashchenko
ЇїYi
i
на початку слова
в інших позиціях
Їжакевич
Кадиївка
Мар'їне
Yizhakevych
Kadyivka
Marine
ЙйY
i
на початку слова
в інших позиціях
Йосипівка
Стрий
Олексій
Yosypivka
Stryi
Oleksii
КкKkКиїв
Коваленко
Kyiv
Kovalenko
ЛлLlЛебедин
Леонід
Lebedyn
Leonid
МмMmМиколаїв
Маринич
Mykolaiv
Marynych
НнNnНіжин
Наталія
Nizhyn
Nataliіa
ОоOoОдеса
Онищенко
Odesa
Onyshchenko
ПпPpПолтава
Петро
Poltava
Petro
РрRrРешетилівка
Рибчинськй
Reshetylivka
Rybchynskyi
СсSsСуми
Соломія
Sumy
Solomiia
ТтTtТернопіль
Троць
Ternopil
Trots
УуUuУжгород
Уляна
Uzhhorod
Uliana
ФфFfФастів
Філіпчук
Fastiv
Filipchuk
ХхKh khХарків
Христина
Kharkiv
Khrystyna
ЦцTs tsБіла Церква
Стеценко
Bila Tserkva
Stetsenko
ЧчCh chЧернівці
Шевченко
Chernivtsi
Shevchenko
ШшSh shШостка
Кишеньки
Shostka
Kyshenky
ЩщShch shchЩербухи
Гоща
Гаращенко
Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko
ЮюYu
іu
на початку слова
в інших позиціях
Юрій
Корюківка
Yurii
Koriukivka
ЯяYa
ia
на початку слова
в інших позиціях
Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам'янка
Феодосія
Yahotyn
Yaroshenko
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia
Кабінет міністрів України постановою від 27 січня 2010 року затвердив офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею (Урядовий портал).

Немає коментарів: