пятница, 6 февраля 2015 г.

Проект:Типовое положение о репозитарии


Методсовет  рекомендует  к обсуждению Типовое положение о репозитарии.

Трошки зі вступу:
"Інституційні репозитарії (відкриті електронні архіви) є одним із шляхів реалізації ідеї Відкритого Доступу до наукової інформації, яка набуває все більшої підтримки серед усіх учасників процесу наукової комунікації, урядів багатьох країн світу, міжнародних організацій та фондів і програм, які фінансують наукові дослідження. Вчені зобов’язані оприлюднити результати своїх досліджень у Відкритому Доступі (у тому числі через інституційні репозитарії), якщо ці дослідження фінансуються за рахунок коштів державного бюджету або грантів. В Україні підтримку Відкритого Доступу закріплено на рівні Закону «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки».
Найпоширенішими серед інституційних репозитаріїв (далі ІР) є університетські, кількість яких неупинно зростає в усьому світі та в Україні зокрема. В найбільших директоріях відкритих електронних архівів DOARта ROAR станом на 1 грудня 2014 року зареєстровано 3 830 репозитаріїв, з яких 2 554 – інституційні. А із 73-х зареєстрованих українських репозитаріїв 61 – університетський...

Підтримку ІР як шлях забезпечення Відкритого Доступу до результатів наукових досліджень університетів рекомендовано Європейською комісією, Асоціацією європейських університетів та іншими міжнародними організаціями. ІР мають потенціал служити реальними показниками якості університетів та демонструвати наукову, соціальну та економічну значущість дослідницьких робіт і, таким чином, визначити статус та суспільне значення університетів.

Майже у всіх університетах підтримка репозитаріїв знаходиться у компетенції бібліотек. Саме тому система управління ІР належить до основних інформаційно-технологічних систем університетських бібліотек."

Комментариев нет: