четверг, 28 апреля 2016 г.

Відпустка для директора

Прийшло роз'яснення з міністерства щодо тривалості відпустки директора наукової бібліотеки: "....директори бібліотек є працівниками галузі культури, а не науково-педагогічними працівниками. А отже особа, яка працює на цій посаді не має права на відпустку тривалістю до 56 календарних днів...."

Але ж закони, що прямо регулюють дільяність внз, говорять інше. Так, закон
Про наукову і науково-технічну діяльність від 26.11.2015 № 848-VIII у Статті 32. Посади науково-педагогічних працівників відсилає нас до ЗУ "Про вищу освіту":
1. Основні посади науково-педагогічних працівників університетів, академій, інститутів визначаються відповідно до Закону України "Про вищу освіту".
А вказаний закон "Про вищу освіту"  № 1556-VII від 01.07.2014 прямо відносить посаду директора до основних (навіть повний  перелік можна не шукати) посад науково-педагогічних працівників:
Стаття 55. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів та порядок їх заміщення1. Основними посадами науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів є:

  1.  керівник (ректор, президент, начальник, директор);
  2. заступник керівника (проректор, віце-президент, заступник начальника, заступник директора, заступник завідувача), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;
  3. директор (начальник) інституту, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;
  4. декан (начальник) факультету, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом;
  5. директор бібліотеки; <...>.
На цей же документ посилається і Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 р. № 1005 РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
Отправить комментарий