вторник, 5 апреля 2016 г.

Хто з бібліотекарів заповнює Декларацію про доходи?

Нарешті вщухли дискусії щодо переліку посад у бібліотеці, які підлягають декларуванню доходів. Що ми маємо  запам'ятати?

Якщо  у вашій  посадовій інструкції передбачено виконання «організаційно-розпорядчих» та «адміністративно-господарських обов’язків»,  тоді ви  повинні заповнювати Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру згідно з Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Значення вищезазначених термінів наведено у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 р. № 5 (п.1):

Організаційно-розпорядчі обов'язки - це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми
власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо). 

Адміністративно-господарські обов'язки - це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

Нагадую, що згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Вип. 81 "Культура та мистецтво") функцію керівництва виконують всі, хто працює  у бібліотеці на посадах зі словами "директор", "заступник",  "завідувач" (бібліотеки, відділу, сектору).  "Головний бібліотекар (бібліограф, методист)", що веде самостійну ділянку за напрямком,   також підпадає під декларування доходів.
Отправить комментарий