вторник, 22 августа 2017 г.

Типові правила користування бібліотеками

18 серпня 2017р. вступив в силу наказ Міністерства культури України від 19.04.2017 р №340 щодо нової редакції Типових правил користування бібліотеками в Україні.


1. Ці Типові правила визначають основні засади обслуговування користувачів бібліотек.

2. У цих Типових правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України«Про бібліотеки і бібліотечну справу».

3. Ці Типові правила правила поширюються на бібліотеки державної та комунальної форм власності.

4. Кожна бібліотека відповідно до законодавства, цих Правил та з врахуванням характеристики своїх фондів, основних напрямів діяльності, визначених установчими документами, затверджує власні правила користування бібліотекою.

5. Під час запису до бібліотеки користувач повинен бути ознайомлений із правилами користування бібліотекою.

6. Правила користування бібліотекою розміщуються в місцях, доступних користувачам, а також на веб-сайті бібліотеки.

7. Час обслуговування користувачів у бібліотеці повинен становити не менше 40 годин на тиждень та не збігатися повністю з часом роботи основної частини населення відповідного населеного пункту.

8. Для запису до бібліотеки фізичні особи пред’являють документ, що посвідчує особу, та заповнюють реєстраційну картку (формуляр), в якій зазначають прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» також надається письмова згода на обробку персональних даних.

Діти віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.

Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

9. Бібліотеки здійснюють обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.

10. Статистичний облік кількості користувачів здійснюється бібліотеками щороку. До облікових даних вноситься інформація про користувачів, які протягом звітного періоду звернулися до бібліотеки не менше одного разу.

11. Користування документами з бібліотечних фондів здійснюється через абонемент (у тому числі міжбібліотечний абонемент), читальний зал, веб-сайт бібліотеки, бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки та інші форми обслуговування.

12. Бібліотека самостійно визначає:

 • документи, користування якими відповідно до законодавства здійснюється виключно в читальному залі;
 • кількість документів, що одночасно можуть бути видані користувачеві;
 • строки користування документами через абонемент.
13. У разі порушення користувачем правил, що діють у бібліотеці, він може бути позбавлений права користування нею.

суббота, 19 августа 2017 г.

Ідеї до Дня незалежності

Хтось ще шукає натхнення? Ось таку виставку до Дня незалежності оформили у Грицівській селищні бібліотеці:

А у бібліотеці №5 ЦБС м. Бердянськ відвідувачам запропонували прийняти участь у створені плаката-привітання до Дня Незалежності, який прикрашатиме філію.


Час купувати комп'ютери

У зв’язку зі зростанням цін на комп’ютерну техніку Уряд прийняв рішення про підвищення граничних сум витрат на придбання персональних комп’ютерів, у т.ч. операційної системи, державними органами, а також установами й організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, до 20 500 грн. (Постанова КМУ від 09.08.2017 р. № 593)

Доступність бібліотеки для людей з особливими потребами

Чи доступна ваша бібліотека для людей з особливими потребами? Ви можете самі перевірити свою книгозбірню, скориставшись цією методикою. І почати діяти, щоби бібліотека стала справді доступною для всіх.

вторник, 15 августа 2017 г.

Как встроить PDF документ в Blogger

Поскольку Blogger - детище Google, логично воспользоваться его сервисами.

Сначала нужно загрузить документ в Google Docs: Находим в правом верхнем углу  иконку с папкой, выбираем закладку "Загрузка" и выбираем файл на компьютере - все наш документ в облаке. Теперь нам осталось сделать  два шага:
1.  при открытии документа  в правом верхнем углу появляется троеточие (тут скрыто меню), выбираем иконку человечика с плюсом "Открыть доступ" и настраиваем всеобщий доступ.
2. В том же меню ниже находим "Встроить" - копируем код  для вставки. Указанный код нужно вставить в сообщение или на страницу блога в режиме "Изменить HTML".
Выглядит это так:

пятница, 4 августа 2017 г.

«Google Analytics» на допомогу бібліотеці

«Google Analytics» на допомогу бібліотеці : методико-
практична рекомендація / Уклад. : А.І. Головченко ; ред.
В.В. Писанець ; Комун. закл. «Запорізька обл. б-ка для юнацтва» Запорізької обл. ради. – Запоріжжя, 2017. – 20 с.

Сервіс «Google Analytics» надає можливість отримати
статистичні показники та зробити аналіз використання
бібліотечного веб-сайту інтернет-користувачами.
Методико-практична рекомендація знайомить з покроковими діями щодо підключення безкоштовного сервісу «Google Analytics» та роботи з ним.
Розраховано на бібліотечних фахівців.

четверг, 3 августа 2017 г.

Види академічних текстів в репозитарії

Згідно Положення про Національний репозитарій академічних текстів від 19 липня 2017 року, оприлюдненого на сайті Кабінету Міністрів України, локальні репозитарії, що підтримуються інституціональними учасниками, повинні включати в електронній формі такі види академічних текстів:
 1. дисертації на здобуття наукових ступенів та автореферати дисертацій;
 2. кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти;
 3. статті у наукових виданнях, у тому числі всі статті (сукупність статей), на підставі захисту яких присуджено науковий ступінь;
 4. монографії, у тому числі ті, на підставі захисту яких присуджено науковий ступінь;
 5. наукові видання;
 6. звіти у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
 7. депоновані наукові роботи;
 8. підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально- методичні праці;
 9. публікації, розміщені авторами на Інтернет-платформах для обміну науковими публікаціями.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...