среда, 20 сентября 2017 г.

Учет виртуальных пользователей

#узелокнапамять

В соответствии с ISO 2789:2013 «Information and Documentation – International Library Statistics: International Standard»:
виртуальное посещение – это запрос или серия запросов на сайт библиотеки, поступившая не из здания библиотеки, с интервалом менее 30 минут между двумя последовательными запросами от одного и того же посетителя, не зависимо от количества просмотренных страниц или элементов. Если интервал между двумя последовательными запросами превышает 30 минут, посещение учитывается как новое.

ISO 2789 предлагает три способа измерения виртуальных посещений:
  • идентификация по веб-браузеру или по файлам cookies, 
  • по IP-адресам, 
  • по количеству посещений домашней страницы сайта библиотеки.
Программы-анализаторы лог-файлов сервера (бесплатные): AWStats (http://awstats.sourceforge.net), Webalizer (http://www.webalizer.com), Analog (http://www.analog.cx) и другие.

Отсюда

понедельник, 18 сентября 2017 г.

Раскраски для взрослых в библиотеке

Волна популярности раскрасок для взрослых не прошла мимо работников главных мировых музеев, библиотек и архивов, которые постарались сделать этот вид отдыха и развлекательным, и образовательным, и популяризирующим библиотеки. Уже два года существует интересный проект #ColorOurCollections, где можно скачать и раскрасить на свой вкус иллюстрации из старинных и редких книг.

Сейчас в коллекции проекта #ColorOurCollections 90 раскрасок из самых разных мировых культурных центров. Здесь есть Метрополитен-музей, Нью-Йоркская публичная библиотека, Национальный музей Кардифа, Карнеги-холл, Шекспировская библиотека Фолджера и многие другие. Ассортимент раскрасок ежегодно обновляется в начале февраля, в официальные дни проведения акции #ColorOurCollections. Затем архивы хранятся на сайте ещё год. Посмотреть, выбрать и скачать раскраски можно на сайте проекта

пятница, 15 сентября 2017 г.

ДСТУ: бути чи не бути?

Закон “Про стандартизацію”, який Верховна Рада ухвалила у лютому 2016 року, встановлює добровільність застосування національних стандартів. А 13 вересня 2017 р. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що приводить українське законодавство у відповідність до Закону “Про стандартизацію”. Відповідно до неї, із законодавчних актів мають бути виключені положення щодо:

– обов’язковості застосування національних стандартів;

– погодження проектів національних стандартів з державними органами;
– нормативно-правового регулювання відносин, пов'язаних із розробленням стандартів і технічних умов підприємств, установ та організацій;
– нагляду за дотриманням стандартів та штрафних санкцій за недотримання вимог стандартів.

Основи академічного письма

Курс «Основи академічного письма» розроблено в межах Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project, SAIUP), що адмініструється Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння МОН України та підтримки Посольства США в Україні.

Запропонована програма курсу "Основи академічного письма" розглядається його розробниками як базова, така, яку можна і потрібно адаптувати під конкретні вимоги університетів, учасників Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні, та університетів, що бажають впроваджувати цей чи подібні йому курси самостійно.

Таким чином вона може слугувати основою для робочих планів курсів, розроблених в конкретних університетах, залежно від навчальних планів конкретних спеціальностей. Програма й методичні рекомендації розраховані, у першу чергу, на викладачів, які розроблятимуть робочі плани і упроваджуватимуть подібні курси.

Залежно від навчальних планів спеціальностей, курс можна упроваджувати як цілісний або через окремі модулі. Від адміністрації університетів, конкретних кафедр і викладачів залежить: назва курсу («Основи академічного письма», «Основи академічної культури», «Основи
академічної доброчесності» тощо); кількість годин і кредитів, відведених під курс; вибір студентської аудиторії, для якої курс викладатиметься; модифікація конкретних лекційних і семінарських тем. При цьому, вичерпні бібліографічні списки до кожної з тем, а також загалом до курсу, методичні рекомендації до різних видів і форм роботи і додатки сприятимуть у розробці робочих планів курсів в університетах.

понедельник, 11 сентября 2017 г.

Таблиця посадових окладів на 2018 – 2020 роки

Згідно бюджетної резолюції на 2018 – 2020 роки на виплату заробітної плати передбачені наступні показники:

а) посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду:
– на 2018 р. – 1762 грн.;
– на 2019 р. – 1921 грн.;
– на 2020 р. – 2073 грн.

б) мінімальна заробітна плата
– на 2018 р. – 3723 грн.;
– на 2019 р. – 4173 грн.;
– на 2020 р. – 4425 грн.

Т А Б Л И Ц Я
посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери,
оплата праці яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою,
на 2018 – 2020 роки