пятница, 28 сентября 2018 г.

ЗУ: атестація працівників

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про професійний розвиток працівників
{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 5067-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 24, ст.243}
Розділ III.

АТЕСТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ


Стаття 11. Атестація працівників
1. Роботодавці можуть проводити атестацію працівників.
2. Категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором.
На підприємствах, в установах та організаціях, у яких не укладаються колективні договори, категорії працівників, які підлягають атестації, строки та графік її проведення визначаються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.

3. Атестація працівників проводиться не частіше ніж один раз на три роки.

4. Атестація проводиться за рішенням роботодавця, яким затверджуються положення про проведення атестації, склад атестаційної комісії, графік проведення атестації. Інформація про проведення атестації доводиться до відома працівників не пізніше ніж за два місяці до її проведення.

5. Атестаційна комісія формується з висококваліфікованих фахівців та представника виборного органу первинної профспілкової організації.

6. Безпосередній керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути членом атестаційної комісії.

7. Атестація працівника проводиться тільки в його присутності.

8. На кожного працівника, який підлягає атестації, безпосередній керівник складає характеристику, що подається атестаційній комісії після ознайомлення з нею працівника, але не пізніше ніж за тиждень до атестації.

9. Не допускається проведення оцінки професійного рівня та кваліфікації працівника за ознаками, що безпосередньо не пов’язані з виконуваною роботою.

10. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

11. Засідання атестаційної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

12. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та роботодавця протягом трьох днів після його прийняття.

среда, 26 сентября 2018 г.

Як бібліотека купує книгу для подарунка

Іноді виникає потреба придбати якісь книги як призи для заходів, а не для поповнення фонду. У цьому випадку треба здійснювати оплату за кодом 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (див. підпункт 3 п. 2.2.1 ІНСТРУКЦІЇ щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету (у редакції від 04.04.2017р. / Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12 ).

понедельник, 24 сентября 2018 г.

Коллекция шалей в библиотекеВ читальном зале Библиотеки Фолджера Шекспира в Вашингтоне (округ Колумбия, США) в читальном зале есть место, где находится небольшая коллекция ручных шалей, предназначенных для выдачи читателям: три трикотажных полотна и два, связанных крючком. Синяя шаль длиннее и светлее; коричневая, самая новая, имеет карманы. Один круглый платок имеет кольца разных цветов, а другой с легкими, весенними цветами немного толще и крупнее. Оригинальный платок, с которого началась коллекция, был песчано-коричневым. Все пять - это работа Розалинды Ларри, главы обслуживания зала, которая делала их часто во время обеденного перерыва на протяжении многих лет в библиотеке.

Бібліотека придбала настільну гру

Настільні ігри не відносяться до бібліотечного фонду (див. Інструкцію з обліку документів, що знаходяться у бібліотечних фондах), відповідно мають інший субрахунок. Кожна гра має стояти на обліку, мати власний інвентарний номер. Можна здійснювати видачу цих ігор за їх інвентарними номерами, але ця видача не буде мати жодного відношення до документовидачі. Тож потрібно розробити та затвердити методичне рішення щодо видачі ігор (один із варіантів - додаткова графа у Щоденнику роботи і т.п.). Це буде додатковим якісним показником щодо розширення репертуару сервісних послуг.

Якщо у бібліотеці впроваджено обслуговування в автоматизованому режимі, то гру можна закаталогізувати та наклеїти на неї штрих-код, як це практикують в Американській бібліотеці імені Віктора Китастого (Національний університет «Києво-Могилянська академія»).

Джерело : http://profy.nplu.org/guestbk.php?lng=uk&pg=&id=17

пятница, 21 сентября 2018 г.

Нічна бібліотека: за та проти

Закордоном при університетах бібліотеки працюють цілодобово — це нормальна практика. Наприклад, бібліотека варшавського університету  працює із 9:00 до 5:00. Тобто, студенти університету мають доступ до книг протягом всієї ночі.  Відтепер ця практика реалізована і в Україні : у Центрі Шептицького під час сесії студенти можуть вчитись навіть вночі. В середньому 80 читачів за ніч користуються бібліотекою вночі. Чому ця послуга затребувана? Ось аргументи* студентів:
  • у гуртожитку хочеш спати, не можеш зосередитись, в студенторіумі (кімнаті для проведення вільного часу в гуртожитку для студентів) звикли нічого не робити
  • у бібліотеці можна подрімати, але тут товариство тебе розбудить і підбадьорить, тут же — всі працюють, можна вмикати радіо, аби краще сконцентруватись
  • література під рукою
Пункт про літературу важливий, особливо якщо звернути увагу на якість фонду, бо УКУ - новий університет, з новостворенною бібліотекою. А проблема застарілих фондів  для  бібліотек ЗВО є надзвичайною і не вирішеною. Порівняйте: у Ліоні, в університеті Жана Булена, який за кількістю студентів і навчальних напрямків схожий на львівські виші,  бібліотечний університету фонд складає всього 300 тисяч одиниць. Це означає, що студенти працюють лише з актуальною літературою і джерелами. Ось про що треба замислитись.

*Додам ще пукнт, про який ніхто не сказав, який сприймається як належне - комфортні умови!

Джерело: http://tvoemisto.tv/exclusive/lviv_spyt_sheptytskyy_pratsyuie_reportazh_z_pershoi_tsilodobovoi_biblioteky_93520.html