воскресенье, 20 сентября 2015 г.

Порівняльна характеристика найбільших наукометричних баз та їх показників

Компанія
Наукометрична
база
Кількісні
показники
Що оцінює
Переваги бази
Недоліки бази
Thomson
Reuters
Web of Science
(частина Web
of Knowledge)
Impact Factor
(фактор впливовості)
Середнякількість цитувань журналу за попередні 2 роки у перерахунку на 1 статтю
Високий рівень
рецензування.
Значна глибина
архівів.
Наявність
аналітичного інструменту
InCites
Відносно невелика базаданих.
Платний доступ до всіх послуг
Immediacy Index (індексоперативності)
Швидкість появи
цитувань
Eigenfactor
(власний фактор)
Враховує «авторитетність» цитувань, проте залежить від
кількості статей
Article Influence
Eigenfactor з
поправкою на кількість статей
Elsevier
Scopus
SCImago
Journal Rank
(SJR)
Імпакт-фактор з урахуванням «авторитет-
ності» цитувань
Відкритий доступ
до метрики.
Більш коректні
формули розрахунку
кількісних показників.
Великий обсяг базиданих.
Наявність
аналітичного інструменту
SciVal Spotlight
Платний доступ до бази даних та аналітичного інструменту
SciVal Spotlight
Source Normalized Impact per Paper (SNIP)
Імпакт-фактор з урахуванням галузі науки та з поправкою на кількість статей (подібно доArticle Influence)
Научная
электронная
библиотека
Российский
индекс научного цитирования
(РИНЦ)
2-, 5- річні
імпакт-фактори, індекси
самоцитування
та ін.
Середня кількість
цитувань на статтю за
попередні 2/5 років.
Відсоткове відношення самоцитувань дозагальної кількості
посилань
Відкритий доступ.
Широке представлення журналів РФ та країн СНД
Низький рівень
рецензування.
Невелика
кількість і низький
рівень
кількісних показників
Google
Google Scholar
Індекс Хірша
(h-індекс)
Кількість найбільш
науково вагомих
статей без урахування проміжку часу
Відкритий доступ.
Найкращий серед інших баз пошук цитувань
Більша кількість не періодичних видів наукових видань у базі
пошуку
Відсутність
рецензування.
Невизначені
межі бази
даних.
Можливість
розрахунку
лише одного
показника

http://lib.vntu.edu.ua/pages/131.html
Отправить комментарий