пятница, 1 июля 2016 г.

Зміни у переліку стилів оформлення списку наукових публікацій

Замість ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, який вилучено з переліку рекомендованих стилів оформлення списку наукових публікацій у останньому проекті вимог щодо оформлення дисертацій від 30 червня, рекомендовано стиль OSCOLA.
16. Список використаних джерел формується здобувачем наукового
ступеня за його вибором одним із таких способів:
у порядку появи посилань у тексті;
в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;
у хронологічному порядку.

17. Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації
може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором одним
із стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення
списку наукових публікацій (додаток 3).

Бібліографічний опис використаного джерела може обмежуватися
обов’язковою інформацією, необхідною для однозначної ідентифікації
цього джерела.

Спеціалізовані вчені ради зобов’язані прийняти до розгляду
дисертацію, у якій використано один із стилів оформлення
бібліографічного опису списку використаних джерел із переліку стилів
оформлення публікацій.


Додаток 3
до Вимог до оформлення диссертації
(пункт 17)

Рекомендований перелік стилів
оформлення списку наукових публікацій
1. MLA (Modern Language Association) style.
2. APA (American Psychological Association) style.
3. Chicago/Turabianstyle.
4. Harvard style.
5. ACS (American Chemical Society) style.
6. AIP (American Institute of Physics) style.
7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style.
8. Vancouver style.
9. OSCOLA
 
Наказ набирає чинності з 1 січня 2017 р.
Отправить комментарий