пятница, 15 сентября 2017 г.

Основи академічного письма

Курс «Основи академічного письма» розроблено в межах Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project, SAIUP), що адмініструється Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння МОН України та підтримки Посольства США в Україні.

Запропонована програма курсу "Основи академічного письма" розглядається його розробниками як базова, така, яку можна і потрібно адаптувати під конкретні вимоги університетів, учасників Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні, та університетів, що бажають впроваджувати цей чи подібні йому курси самостійно.

Таким чином вона може слугувати основою для робочих планів курсів, розроблених в конкретних університетах, залежно від навчальних планів конкретних спеціальностей. Програма й методичні рекомендації розраховані, у першу чергу, на викладачів, які розроблятимуть робочі плани і упроваджуватимуть подібні курси.

Залежно від навчальних планів спеціальностей, курс можна упроваджувати як цілісний або через окремі модулі. Від адміністрації університетів, конкретних кафедр і викладачів залежить: назва курсу («Основи академічного письма», «Основи академічної культури», «Основи
академічної доброчесності» тощо); кількість годин і кредитів, відведених під курс; вибір студентської аудиторії, для якої курс викладатиметься; модифікація конкретних лекційних і семінарських тем. При цьому, вичерпні бібліографічні списки до кожної з тем, а також загалом до курсу, методичні рекомендації до різних видів і форм роботи і додатки сприятимуть у розробці робочих планів курсів в університетах.

Комментариев нет: